Weegschaal

Rechten, plichten en conflicten

Waar heb je recht op, als je weer aan het werk gaat na een ziekteperiode? En wat kan er van jou verwacht worden? Wie goed voorbereid is, versoepelt de terugkeer.

Je werkgever is verplicht om samen met de bedrijfsarts of arbodienst een plan te maken: hoe kun je zo snel, maar ook zo verantwoord mogelijk weer aan het werk? Hoeveel uur ga je werken? Hoe bouw je dat op? Moet het werk, of de werkplek, misschien worden aangepast? Is er bijscholing nodig? Het is de taak van de werkgever om dit zo optimaal mogelijk te regelen.

Wat regel je zelf?

Zoek van tevoren goed uit wat de regels op je werk zijn bij ziekte. Die staan waarschijnlijk ook in je contract. Zelf ben je verplicht om zo goed mogelijk mee te werken aan de re-integratie. Dat kan bijvoorbeeld in de praktijk betekenen dat je (tijdelijk) ander werk moet doen. En dat je actief bijdraagt aan je herstel.

Stappenplan

Ben je bijna zes weken ziek? Dan treedt het zogenaamde stappenplan in werking. Je hebt een gesprek met de bedrijfsarts of de arbodienst. Die stelt vast wat je wel en niet kunt doen op basis van je gezondheid. Dit is de ‘probleemanalyse’. Uiterlijk in de achtste week van je ziekte maak je op basis van de analyse een plan van aanpak. Hierin staat beschreven wat jij en de werkgever kunnen doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Houd vervolgens minimaal iedere zes weken een voortgangsgesprek met je werkgever; zo houden jullie beide zicht op de voortgang van het plan van aanpak.

Wat als we het niet eens worden?

Soms verschillen hartpatiënt en werkgever van mening. Word je het bijvoorbeeld niet eens over de vraag wat gepast werk is. En loopt het re-integratieproces vast. Als ook hulp van de vakbond of een andere belangenorganisatie niet baat, kun je het UWV om hulp vragen. Zij geven dan een zogenaamd ‘deskundigenoordeel’. Dat onafhankelijke oordeel wordt gegeven bij de volgende vragen:

  • Kun je volledig je eigen werk doen?
  • Heb je genoeg gedaan aan je re-integratie?
  • Is het aangepaste werk dat je wilt of moet doen, passend voor jou?
  • Heeft je werkgever genoeg gedaan voor jouw re-integratie?
  • Kan je ziekteverzuim binnen 26 weken verminderen als je werk wordt aangepast?

Het oordeel is niet bindend, maar kan helpen het re-integratietraject weer op te pakken. Meer lees je op de site van het UWV

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief