Kan ik nog een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvragen?

Als je ZZP’er of ondernemer bent, wil je je kunnen verzekeren voor het geval je een ongeluk krijgt, opnieuw ziek wordt, of op andere wijze arbeidsongeschikt. Hoe werkt dat als je een hartaandoening hebt?

Wat is het eigenlijk?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt ervoor dat je een uitkering krijgt als je arbeidsongeschikt raakt door een ongeval of ziekte. Zo’n verzekering is bedoeld voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders. Zij kunnen namelijk geen aanspraak maken op uitkeringen van een werknemersverzekering.

Gezondheidsrisico

Om in te kunnen schatten hoe groot het risico is dat jij arbeidsongeschikt raakt, wil de verzekeraar graag weten hoe gezond je bent. En daarom vul je een gezondheidsverklaring in. Als je een hartaandoening hebt, werpt dat soms een drempel op. Toch is het belangrijk dat je eerlijk bent, ook al kan het voor een langere acceptatieperiode zorgen. Of een hogere premie. Het komt voor dat mensen met een chronische aandoening helemaal worden geweigerd – en dat is lang niet altijd terecht. Er wordt gestreden voor meer duidelijkheid en openheid hierover.

Wat vragen ze bij het invullen van zo’n verklaring?

Een verzekeraar mag je niet zomaar alles vragen. Verder moeten de vragen en de medische keuring zo gericht mogelijk zijn. De verzekeraar mag je niet onderzoeken op iets wat voor de beoordeling van het risico niet nodig is. Deze regels of ‘beperkingen’ staan in de Wet op de medische keuringen. Is het totaal verzekerde bedrag per jaar voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid lager dan 40.309 euro, en voor de volgende jaren van arbeidsongeschiktheid lager dan 26.985 euro, dan moet de verzekeraar zich beperken tot de vragenlijst die opgesteld is door het Verbond van Verzekeraars. Deze bedragen zijn vastgesteld in 2019 en worden iedere drie jaar weer herzien. Er mogen dan geen vragen gesteld worden over bijvoorbeeld erfelijke ziektes. Ligt het bedrag dat je wil verzekeren boven deze bedragen, dan mag de verzekeraar meer gezondheidsvragen stellen. Of zelfs om een keuring vragen. Toelichting en meer handige informatie vind je op vanatotzekerheid.nl

Wat gebeurt er na de keuring?

Na de beoordeling beslist de verzekeraar of je geaccepteerd bent. En of je, vanwege je gezondheidssituatie, een hogere premie moet betalen. De kosten voor de keuring betaalt de verzekeraar, ook als je besluit om niet met de verzekering door te gaan.

Broodfonds

De afgelopen jaren is het Broodfonds sterk in opkomst: een solidair vangnet voor ondernemers onder elkaar. Een broodfonds bestaat uit minimaal twintig tot maximaal vijftig ondernemers, die elkaar kennen en vertrouwen. Je steunt elkaar bij ziekte. Daarvoor zet je elke maand een vast bedrag opzij.

Voorwaarden Broodfonds

Elke ondernemer kan lid worden van een Broodfonds. De voorwaarden zijn voor iedereen gelijk:

  • bij toetreden ben je arbeidsgeschikt
  • je onderneemt al een jaar
  • je haalt minimaal gemiddeld €750,- per maand netto winst uit je onderneming.

Dus als je hart- of vaataandoening je niet in de weg staat om je ondernemerschap uit te voeren, en je in staat bent voldoende inkomen uit je bedrijf te genereren, dan staat het je vrij om lid worden van een Broodfonds. Wel belangrijk, schrijft het Broodfonds: ‘Het Broodfonds is gebaseerd op vertrouwen. Als je al weet dat je op afzienbare termijn een behandeling of operatie moet ondergaan, kun je niet deelnemen. Wel daarna, als je weer hersteld bent en je werk als ondernemer weer geheel hebt opgepakt.’ Een Broodfonds is zeker geen verzekering. Een Broodfonds heeft een ander doel en werkt met heel andere uitgangspunten dan een verzekeraar.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief