Vrouw pakt koffer in

Ik kan tijdelijk niet thuis wonen

Als de operatie achter de rug is, wil dat niet automatisch zeggen dat je er klaar voor bent om naar huis te gaan. Sommige mensen zijn nog veel te zwak op het moment van ontslag uit het ziekenhuis. Of ze hebben geen partner, familielid of vriend die de zorg en het huishouden kan overnemen. Een zorghotel of verpleeginstelling kan dan uitkomst bieden.

Opname in een verpleeghuis

In een verpleeghuis is 24 uur per dag zorg beschikbaar. Ook is er ondersteuning bij het revalideren. Daarnaast is er vaak specialistische zorg mogelijk. Zaak dus om na te vragen of de zorg in een verpleeghuis in de buurt passend is voor jou.

Hoe?
Of tijdelijk verblijf in een zorginstelling nodig is, wordt bepaald door de behandelend arts. Daarom is het goed om deze bijtijds te informeren over de thuissituatie en de (on)mogelijkheden. Zodat je bij het ontslag uit het ziekenhuis direct op de juiste plaats terecht komt. In veel ziekenhuizen is er een ‘transfer’-afdeling die meedenkt en overplaatsing kan regelen.

Wat kost opname in een verpleeghuis?
Een tijdelijk verblijf met medische noodzaak heet een eerstelijns verblijf of kortdurende zorg. Deze tijdelijke opname wordt betaald vanuit de basisverzekering. Het eigen risico geldt wel.

Opname in een zorghotel of herstellingsoord

Een zorghotel biedt tijdelijk verblijf in een gastvrije omgeving, om te herstellen en fitter te worden. Maar ook om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten. Ook hier is 24 uur per dag zorg beschikbaar en ondersteuning bij het revalideren. Medisch-specialistische zorg is er vaak niet.

Wat kost opname in een zorghotel of herstellingsoord?
Veel mensen denken dat het verblijf in een zorghotel alleen voor mensen met een dikke portemonnee is weggelegd. Toch wordt in veel gevallen een deel van de kosten vergoed, legt de SNHZ (Stichting Nederlandse Herstellingsoorden en Zorghotels) uit. Die kosten vallen uiteen in zorgkosten (vergoed vanuit de basisverzekering) en verblijfskosten (mogelijk deels vergoed), afhankelijk van je aanvullende verzekering. Je zorgverzekeraar kan hier meer duidelijkheid over verschaffen. Het aanmeldproces loopt via de arts.

Een goed begin…
Zie je al voor de operatie aankomen dat er een tussenfase op een andere plek dan thuis nodig is? Informeer dan vooraf naar de mogelijkheden bij je behandelend arts, de huisarts of zorgverzekeraar. Blijkt pas vlak voor ontslag dat een aanvullend verblijf nodig is, dan kan de behandelend arts helpen bij een doorverwijzing.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief