Groep medicijnen

Hoe moet ik met mijn medicatie omgaan?

Het is belangrijk dat je goed begrijpt wat je hebt, zelf doelen stelt en met de arts beslist welke medicatie je gebruikt. Soms gebruik je bijvoorbeeld veel verschillende medicijnen. Vaak gaat dat goed. Je kunt ook last van bijwerkingen krijgen of vragen hebben. Ook kan het dat verschillende medicijnen elkaar tegenwerken. Daarom is het belangrijk om regelmatig het medicijngebruik met je huisarts, specialist of apotheker te bespreken. Veel mensen met een hart- of vaataandoening vinden geneesmiddelen een belangrijk onderwerp. Harteraad neemt dit serieus en laat jouw stem horen bij beleidsmakers bij de overheid, zorgverleners, zorgverzekeraars en onderzoekers.

Wil je ook laten weten wat je belangrijk vindt? Via het Harteraad panel kun je antwoord geven op uiteenlopende vragen. Past een vraag niet goed bij jou, sla deze dan over.

Maak een bewuste keuze

Medicijnen gebruik je om je aandoening onder controle te houden of te genezen. Toch is het niet altijd makkelijk om ze volgens voorschrift te gebruiken. De kans dat je ze goed gebruikt, is het grootst als je vanaf het begin goed begrijpt wat je hebt en je samen met je arts een keuze hebt gemaakt voor een behandeling. Zorg dat je begrijpt wat de medicijnen voor je doen en hoe je ze het beste kunt gebruiken. Dit kun je bespreken met je arts maar eventueel ook met je apotheker. Niet iedereen vindt het prettig om bijsluiters te lezen maar ook daar is veel informatie in te vinden.

Weet wat je gebruikt

Zorg dat je een actueel overzicht hebt van welke medicijnen je gebruikt. Bij je apotheker kun je een papieren of soms een digitaal overzicht krijgen van je medicatieoverzicht. Het overzicht van de apotheker is in de meeste gevallen echter niet compleet. Om ervoor te zorgen dat je altijd een compleet medicatieoverzicht heeft, moet jezelf regie nemen over dit overzicht. Je medicatieoverzicht bestaat waarschijnlijk deels uit informatie verkregen via je zorgverleners, aangevuld met informatie over allergieën, bijwerkingen en gekochte medicatie.

Je kunt je medicatieoverzicht op papier bijhouden. Maar door te kiezen voor een digitale oplossing heb je jouw gegevens altijd en overal tot jouw beschikking. Je kunt gebruik maken van een algemene medicatie-app, maar in sommige gevallen biedt jouw apotheek ook een app of online omgeving aan waarin je jouw dossier kan bijhouden. Wil je meer weten over de diverse mogelijkheden van het digitaal bijhouden van je medisch dossier? Zie dan de Digitale Zorggids.

Wees alert op veranderingen en bijwerkingen

Heb je last van allergieën of bijwerkingen of helpen de medicijnen niet, stop dan niet zelf met je medicijnen. Neem contact op met je arts en/of apotheker zodat zij samen met jou kunnen kijken wat je het beste kunt doen. Heb je een bijwerking die niet in de bijsluiter staat? Meld het dan ook bij bijwerkingencentrum Lareb. Je helpt hierdoor mee aan het veiliger gebruik van geneesmiddelen.

Soms krijg je in je apotheek een ander medicijn dan je gewend bent. Je krijgt dan een medicijn met dezelfde werkzame stof maar van een ander merk. Dit komt door verschillende vormen van medicijninkoop van zorgverzekeraars en apothekers. Uit onderzoek blijkt dat het wisselen om niet-medische redenen grote gevolgen kan hebben voor mensen met een hart- of vaataandoening. Wees daarom alert als je een middel van een ander merk krijgt, bijvoorbeeld of je meer bijwerkingen ervaart.

Gebruik je medicijnen volgens voorschrift

Vind je het lastig om je medicijnen volgens voorschrift in te nemen? Bijvoorbeeld omdat je veel verschillende medicijnen moet nemen op verschillende tijdstippen? Wees hierover eerlijk tegen je arts en apotheker en zoek samen naar oplossingen. Het kan ook helpen om mensen in je omgeving om hulp te vragen. Of misschien kun je leren van de ervaringen van mensen zoals jij. Lees de verhalen van andere mensen met een aandoening. Of kom via ons met anderen in contact. Dat kan persoonlijk of in een besloten groep. Afhankelijk van wat bij jou past. Kijk voor meer informatie op onze pagina voor ervaringen&ontmoetingen. Daarnaast kun je ook contact opnemen met de Harteraadlijn.

Laat je medicatie beoordelen

In een medicatiebeoordeling bespreek je met de apotheker en/of huisarts of je alle medicijnen die je neemt ook echt nodig hebt en of ze (nog) goed werken. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld veel medicijnen tegelijk gebruikt. De medicatiebeoordeling is er om het gebruik van je medicijnen zo makkelijk mogelijk te maken. En te voorkomen dat er problemen ontstaan. Een beoordeling is dus voor je eigen veiligheid. Een huisarts of apotheker nodigt sommige mensen uit voor een beoordeling. Je apotheker en huisarts kunnen je voor een medicatiebeoordeling uitnodigen als je langere tijd vijf of meer medicijnen gebruikt, problemen ervaart met je medicijnen en 65 jaar of ouder bent.

Heb je geen uitnodiging ontvangen, maar wel interesse? Vraag zelf aan je apotheker of huisarts of je in aanmerking komt voor een medicatiebeoordeling. Lees meer op apotheek.nl.

Medicijnen

 

Wil je weten wat Harteraad doet om dergelijke wisselingen terug te dringen? Lees dan verder in ons dossier Medicijnen.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief