palliatieve zorg

Hoe je klachten en problemen zo veel mogelijk kan verminderen

Veel mensen denken bij palliatieve zorg aan de laatste dagen. Maar palliatieve zorg gaat eigenlijk al in op het moment dat je hoort dat je niet meer beter kunt worden. Ondanks dat je niet meer kan genezen, kunnen zorgverleners zoals dokters, verzorgenden of bijvoorbeeld een geestelijke verzorger of therapeut nog veel voor jou betekenen.

Vermindering van (pijn)klachten

Nemen je klachten toe, klop dan aan bij je arts. Samen kunnen jullie bekijken op welke wijze verlichting te brengen is: morfine tegen de pijn, extra zuurstof bij kortademigheid. Palliatieve zorg is erop gericht de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden en de pijn zoveel mogelijk te beperken. Samen met je arts kun je een plan voor palliatieve zorg opstellen.

Acceptatie en levensvragen

Spelen angst en somberheid op? Dat is niet zo gek. Acceptatie en aanvaarding zijn sleutelwoorden in deze periode, maar acceptatie kan knap lastig zijn. Praten met je naasten, de arts of een psycholoog kan verlichting en helderheid brengen. Ook zijn er geestelijk verzorgers beschikbaar om je te begeleiden bij vragen omtrent leven, dood en de grenzen van het bestaan. Zij bieden professionele begeleiding bij levensvragen en zingeving.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief