financien-regelen-mantelzorg

Financiën & regelgeving

De ziekte van een dierbare gaat voor naasten vaak gepaard met extra regeltaken. Bijvoorbeeld het aanvragen van thuishulp bij de gemeente, het regelen van zorgverlof bij je werkgever of het declareren van niet-medische onkosten bij ziekenhuisbezoek. Bij welke instantie regel je wat? En hoe gaat zo’n procedure in z’n werk. Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Onderstaande antwoorden geven duidelijkheid.

Als een dierbare langdurig in het ziekenhuis ligt brengt dat onvoorziene kosten met zich mee. Kan ik mijn reis- en parkeerkosten ergens declareren?

Parkeren bij een ziekenhuis kan duur uitpakken, zeker in de grote steden. De meeste ziekenhuizen bieden ‘vaste’ patiënten en hun naasten wel voordeliger abonnementen, bijvoorbeeld in de vorm van een dag-, maand- of jaarkaart. Je kunt dan met korting – soms zelfs gratis – parkeren in geval van een bepaalde behandeling, langdurig ziekenhuisbezoek of bijvoorbeeld een spoedgeval. Dit wordt niet altijd duidelijk verteld. Vraag dus naar de mogelijkheden als je dierbare lange tijd in het ziekenhuis moet doorbrengen. Soms is een parkeerplaats op straat nabij het ziekenhuis goedkoper of zelfs gratis. Parkeerkosten kun je niet declareren bij de zorgverzekeraar.

De vergoeding voor reiskosten die je maakt bij ziekenhuisbezoek is wel opgenomen in aanvullende verzekeringen van een aantal zorgverzekeraars. Hier vind je een overzicht van zorgverzekeraars die deze reiskosten vergoeden.

De Belastingdienst laat onder bepaalde voorwaarden aftrek toe van reiskosten die patiënten en hun gezinsleden maken vanwege regelmatig ziekenhuisbezoek. Reiskosten zijn aftrekbaar bij een gedeelde huishouding, regelmatig bezoek, een verpleegduur langer dan een maand en een enkele reisafstand van meer dan 10 kilometer.

Bronnen: Consumentenbond, Mezzo

Mijn dierbare ligt voor langere tijd in het ziekenhuis en wij wonen niet in de buurt. Kan ik ergens goedkoop overnachten?

Veel ziekenhuizen bieden logeerfaciliteiten aan voor familieleden waar je tegen een vergoeding gebruik van kunt maken. Soms heeft het ziekenhuis een apart gastenverblijf of logeerkamers op de afdeling. Academische ziekenhuizen hebben Ronald Mc Donald Huizen waar ouders kunnen verblijven als hun kind ernstig ziek is.

TIP: Sommige zorgverzekeraars vergoeden de verblijfskosten in een logeer- of gasthuis vanuit de aanvullende verzekering.

Ik verricht medische handelingen bij mijn naaste. Kan ik hiervoor betaald worden uit een PGB? Of zijn er andere manieren waarop ik beloond kan worden?

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kan de zorgvrager zelf bepalen wie de zorg verricht. De patiënt kan naast professionele zorgverleners ook jou als mantelzorger inschakelen voor de zorg. In dat geval kun jij uit het pgb betaald worden. Je moet dan wel de zorg verlenen waarvoor het pgb bedoeld is. Er zijn drie soorten pgb:

Pgb via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): bedoeld voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben, zoals huishoudelijke hulp of dagbesteding.

Pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw): bedoeld voor mensen die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben of kinderen die behoefte hebben aan intensieve zorg, bijvoorbeeld bij autisme.

Pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz): bedoeld voor mensen die intensieve, langdurige (24 x 7) zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening.

Hoe je een pgb kunt aanvragen en welke voorwaarden daarbij komen kijken lees je op de website van Per Saldo of de Stichting Mantelzorgelijk, het steunpunt voor mantelzorg.

Mantelzorgwaardering
Iedere gemeente krijgt jaarlijks een budget om mantelzorgers te waarderen. Dit is een verplichting vanuit de Wmo. Gemeenten mogen zelf invulling geven aan het budget. Hierdoor verschilt de mantelzorgwaardering per gemeente. De ene gemeente geeft een geldbedrag of cadeaubonnen, de andere bijvoorbeeld hulp bij het huishouden. Je kunt bij het Wmo-loket van de gemeente waar de patiënt woont informeren hoe de gemeente haar mantelzorgers waardeert. Zij kunnen uitleggen hoe je de mantelzorgwaardering kunt aanvragen.

Bron: Mezzo

Door de ziekte /aandoening van mijn dierbare moet ik wel eens verzuimen op mijn werk. Ik wil hier niet elke keer vakantie-uren voor opnemen. Zijn er andere mogelijkheden?

Het combineren van een betaalde baan met het zorgen voor een naaste kan een zware opgave zijn. Niet iedereen praat op het werk graag over mantelzorgtaken. Toch kan openheid en eerlijkheid je veel opleveren. Wanneer de werkgever weet wat er thuis speelt kun je samen nadenken over passende oplossingen. Misschien ga je wat vaker thuis werken of kun je je werktijden flexibeler invullen (zie ook de wet flexibel werken). Als werkende mantelzorger kun je bovendien gebruik maken van verschillende verlofregelingen. Elke werknemer in Nederland heeft hier recht op omdat het wettelijk is vastgelegd. Er zijn drie wettelijke regelingen: calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof en langdurig zorgverlof. Op de website van de Rijksoverheid lees je wat deze regelingen precies inhouden.

TIP: neem eens een kijkje op het M-power platform. M-power staat voor Mantelzorg-power en voor ’empoweren’: jezelf sterker maken. Het platform ondersteunt en activeert werkende mantelzorgers met informatie en inspiratie, herkenning en erkenning, maar ook met tips, tests en oefeningen om zelf mee aan de slag te gaan.

Ik voel me soms niet goed toegerust voor het verrichten van zorgtaken thuis. Bij wie kan ik om hulp of advies vragen?

Als je dierbare na een periode in het ziekenhuis of revalidatiecentrum weer naar huis mag is dat heel fijn, maar ook spannend. Waar je dierbare in het ziekenhuis nog in veilige handen was van zorgverleners, staan jullie er nu alleen voor. Het kan helpen als je van tevoren weet welke hulp of ondersteuning thuis nog nodig is en hoe jij die kunt geven. Moet je bijvoorbeeld een steunkous aantrekken bij je partner? Vraag of de verpleegkundige in het ziekenhuis het een keer voor doet.

Heeft je dierbare zorg nodig die jij niet kunt of wilt of durft te geven? Bijvoorbeeld hulp bij opstaan en douchen, wondverzorging of het toedienen van medicijnen of injecties. Dan kun je een beroep doen op een wijkverpleegkundige. Hiervoor heb je geen verwijzing nodig van een huisarts of specialist. Je kunt zelf contact opnemen met een wijkverpleegkundige. Wijkverpleegkundigen zijn meestal in dienst bij een thuiszorgorganisatie. De wijkverpleegkundige bespreekt wat de patiënt en diens naasten zelf nog kunnen en stelt vast welke verpleging en verzorging nodig zijn. Wijkverpleging wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Je betaalt geen eigen risico.

 

TIP: Heb je een vraag over zorg en ondersteuning of loop je ergens tegenaan? Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Het Nationale Zorgnummer is van maandag t/m vrijdag (09.00-17.00 uur) bereikbaar op 0900-2356 780 (€0,20 per gesprek). Mail je liever? Dat kan via dit formulier.

Heb je een belangrijke vraag die bij geen enkel thema terugkomt? Of wil je meer weten over een bepaald onderwerp?

Neem contact met ons op

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief