Auto rijdt op de weg

Auto leasen met minimaal risico

Harteraad vrijwilliger Max Groenhart heeft gekeken naar autolease voor particulieren, in het bijzonder hoe dat zit als je chronisch ziek bent. Hierbij heeft hij ingezoomd op het risico dat je loopt als je niet meer aan je betaalverplichting kunt doen.

Eigenlijk alle maatschappijen voeren het keurmerk Private lease. Door dit keurmerk te voeren zijn de regels voor de leasemaatschappij en de klant vastgelegd. Toch blijft er altijd een financieel risico aan vastzitten. Het afkopen van de resterende maandtermijnen bedraagt 40- 50%. Dit is toch nog steeds een behoorlijk bedrag. Bij het afsluiten van de leaseovereenkomst moet ook vaak de partner mede ondertekenen. In het geval van overlijden gaan de verplichtingen dan naar de langstlevende partner.

Risico’s

Vanwege een aantekening op mijn rijbewijs (code 100), doordat ik hartfalen en een ICD heb, wordt mijn zijn rijbewijs met maar vijf jaar verlengd. Het is niet te voorspellen wanneer ik kom te overlijden of wanneer mijn behandelend artsen mijn conditie zo slecht vinden dat rijden onverantwoord is. Dit zijn risico’s waar ik mijn partner niet mee wil opzadelen. Ik was heel benieuwd of deze risico’s voor mij zijn uit te sluiten of in ieder geval te minimaliseren.

De conclusie die getrokken kan worden, na contact met verschillende leasemaatschappijen en dealers van uiteenlopende merken, is dat er geen oplossing voor geboden wordt en dat eigenlijk iedereen de risico’s te hoog vindt.

Alternatieven

Bij de algemene niet merkgebonden maatschappijen vond ik geen gehoor. Er waren wel twee contacten die belangrijke punten konden afdekken. Deze contacten zijn wel merk gebonden.

De eerste maatschappij waarbij hij gehoor kreeg was Toyota lease. Deze voert de Flexlease mogelijkheid. Hierbij is het mogelijk om vanaf maand 13 van de overeenkomst de auto zonder opgaaf van redenen in te leveren. Je loopt dus alleen het eerste jaar risico. Om zeker te weten of wat ze adverteren klopt heb ik dit een jaar gedaan en vanaf maand 13 opgezegd. Dit is inderdaad precies zoals ze zeggen.

Het tweede contact is Cluistra, Hyundai dealer Midden Nederland.  Ik heb een aantal keren gepraat met deze dealer en in deze gesprekken kwam naar voren dat ze bezig waren met het oprichten van een eigen leasemaatschappij. Twee punten die voor mij belangrijk zijn, is dat:

  1. Bij overlijden wil ik niet dat de langstlevende aan de rest van de betaaltermijnen van de leaseperiode vastzit of dit voor 50% moet afkopen;
  2. Mocht mijn aandoening dusdanig verslechteren dat zijn behandelend artsen het niet verstandig vinden om te blijven autorijden, wil ik ook af van de leaseovereenkomst.

Beide punten zijn door Cluistra gehonoreerd en contractueel vastgelegd. Het enige wat er tegenover staat is een maand opzegtermijn.

Meer informatie

Voor meer informatie over Toyota Flexlease kun je terecht bij alle dealers. Voor Hyundai kun je contact opnemen met Hyundai dealer Cluistra midden Nederland. Geef hierbij aan dat je contact opneemt naar aanleiding van dit artikel.

Max schreef dit artikel op eigen initiatief en heeft hierbij geen voordeel gevraagd, afgedwongen of gekregen.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief