• Home
  • Nieuws
  • Laat patiënten niet extra betalen voor medicijnen

Laat patiënten niet extra betalen voor medicijnen

Minister Bruins heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat hij de vergoeding van medicijnen wil aanpassen. Dit kan ertoe leiden dat patiënten vanaf 2021 mogelijk moeten bijbetalen voor medicijnen die zij nu vergoed krijgen. In het uiterste geval kan het gaan om zes miljoen mensen die moeten gaan bijbetalen.

Betaalbare medicijnen

Harteraad is van mening dat mensen met hart- en vaataandoeningen medicijnen moeten kunnen krijgen die bij hen passen en die betaalbaar zijn. Mensen zijn vaak hun leven lang afhankelijk van deze medicijnen. Samen met andere patiëntenorganisaties zijn we in gesprek met het Ministerie van VWS om hiervoor te pleiten.

Voor veel vergoede geneesmiddelen bestaat een goedkoper alternatief. Daarom wil het kabinet de maximale vergoeding verlagen. Patiënten hoeven alleen bij te betalen, als er een ander geschikt medicijn voorhanden is dat helemaal wordt vergoed. Als een patiënt om medische redenen niet kan uitwijken naar een goedkoper middel, hoeft hij niet bij te betalen.

De vergoedingen zijn nu gebaseerd op de geneesmiddelprijzen van 1998. Er zijn sindsdien veel goedkopere varianten gekomen. Minister Bruins hoopt fabrikanten met de nieuwe vergoedingsregels te bewegen hun prijzen te verlagen en zo de zorgkosten te drukken. De maatregel gaat in de tweede helft van 2021 in.

Harteraad vindt het belangrijk dat mensen met een hart- of vaataandoening kunnen beschikken over veilige en betaalbare medicijnen. Lees verder in ons dossier Medicijnen.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief