• Home
  • Kwaliteitsstandaarden

Kwaliteitsstandaarden

In een kwaliteitsstandaard (zoals een richtlijn, zorgstandaard, generieke module) staan aanbevelingen voor zorgverleners over hoe zij goede zorg kunnen verlenen. Inzichten uit wetenschappelijk onderzoek vormen de basis voor de aanbevelingen. Daarnaast worden kennis, ervaringen en voorkeuren van zorgverleners en patiënten meegenomen. Door de inbreng van het patiëntenperspectief sluit de kwaliteitsstandaard aan op de zorgvraag van patiënten.

Wat doet Harteraad?

Harteraad werkt mee aan richtlijnen en standaarden die van belang zijn voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. Dit doen wij door:

  • in beeld te brengen welke knelpunten mensen met een hart- en vaataandoening ervaren in de zorg. We organiseren groepsgesprekken en zetten digitale vragenlijsten via het Harteraadpanel uit;
  • deel te nemen aan werkgroepen die kwaliteitsstandaarden ontwikkelen;
  • het patiëntenperspectief in te brengen bij conceptteksten van kwaliteitsstandaarden;
  • mee te werken aan het ontwikkelen van patiënteninformatie op basis van de kwaliteitsstandaarden;
  • mee te werken aan keuzehulpen op basis van de kwaliteitsstandaarden;
  • te participeren in het programma KIDZ van Patiëntenfederatie Nederland. Samen met andere patiëntenorganisaties zetten we ons in om de inbreng van het patiëntenperspectief in kwaliteitsstandaarden te stroomlijnen en professionaliseren.
  • Onder aandoeningen vind je de gangbare richtlijn(en) en wanneer beschikbaar een patiëntenversie van deze richtlijn.   

Hulpmiddelen bij implementatie

Richtlijn cardiovasculair risicomanagement
[Meer informatie volgt nog]

Meer informatie

Wil je Harteraad betrekken bij het ontwikkelen van een kwaliteitsstandaard? Neem dan contact op met beleidsadviseur Annemarie Auwerda.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief