• Home
  • Nieuws
  • KNMP: Lever vervuilde middelen met valsartan in

KNMP: Lever vervuilde middelen met valsartan in

De apothekersorganisatie KNMP roept op vervuilde middelen met valsartan terug te brengen naar de apotheek. Dit advies is gewijzigd omdat er nieuwe informatie is gekomen over de kwaliteit.

Het algemene advies van de overheid was steeds om niet te stoppen en de medicijnen op te maken. Veel patiënten stelden hierover vragen aan Harteraad en maakten zich zorgen. Harteraad heeft haar zorgen geuit bij de betrokken instanties en organisaties. De KNMP heeft nu besloten om een ander advies te hanteren.

Gebruik veilig alternatief

Harteraad heeft de afgelopen weken veelvuldig contact gehad met de KNMP en steunt het advies. We hebben aangegeven dat het belangrijk is dat patiënten die het betreft, snel geïnformeerd worden en snel een veilig middel mee moeten krijgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een omzettabel die door de apothekers wordt gehanteerd. Stop in ieder geval nooit zonder een veilig alternatief.

Sinds begin juli is duidelijk dat een aantal medicijnen met daarin de werkzame stof valsartan vervuild is. Om welke medicijnen het gaat, is terug te vinden op deze lijst.

Voor meer informatie, zie het persbericht op de website van de KNMP.