• Home
  • Nieuws
  • Inspanningen Harteraad beloond: mensen met chronische hartproblemen eerder gevaccineerd

Inspanningen Harteraad beloond: mensen met chronische hartproblemen eerder gevaccineerd

Harteraad heeft de belangenbehartiging voor mensen met hart- en vaataandoeningen in het achterliggende jaar flink opgeschroefd. De noodzaak hiervoor komt voort uit de vele vragen en zorgen die samenhangen met corona, de maatregelen en gevolgen ervan.

We zijn verheugd om nu ook resultaat te zien van onze inspanningen: demissionair minister van VWS heeft aangekondigd dat mensen met een medische indicatie, zoals mensen met chronische hartproblemen en jonger dan 60 jaar, eerder gevaccineerd gaan worden. Naar verwachting gebeurt dit vanaf mei. Dit is de groep mensen die normaliter ook een oproep krijgt voor een griepvaccinatie. De groep mensen van ouder dan 60 jaar staan al op de planning om een prik te krijgen.

Dit is wat Harteraad doet om jouw belangen te behartigen:

Voorrang bij coronavaccinatie

Uit reacties die Harteraad ontvangt, blijkt dat diverse mensen met hart- en vaataandoeningen vragen hebben over het coronavaccin dat ze gaan krijgen. Maar ook zijn er vragen over wanneer ze aan de beurt zijn. En of zij behoren tot de groep die in de vaccinatiestrategie van de overheid beschreven staat als ‘medische indicatie’. Er is nog veel onduidelijkheid. Dit bleek ook uit een uitvraag die Harteraad begin dit jaar uitvoerde onder haar achterban.

Harteraad vindt het van groot belang dat mensen duidelijkheid krijgen hierover en dat perspectief wordt geboden. Zeker omdat een deel van de mensen met hart- en vaatdoeningen al bijna een jaar thuis zit sinds maart 2020 toen het coronavirus zich verspreidde in Nederland. Harteraad bespreekt de knelpunten en vragen met relevante organisaties, zoals de koepel van patiëntenorganisaties, de Patiëntenfederatie Nederland. Al eerder riep Harteraad op om mensen van 60 jaar en ouder met een medische indicatie voorrang te geven.

Bezorgdheid over afschalen van de zorg

In september 2020 sprak Harteraad bezorgdheid uit over het afschalen van de reguliere en planbare zorg. Hierover was maandelijks contact met de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd en andere organisaties.

Aandacht voor verminderd emotioneel welzijn

Uit een uitvraag vorig jaar met het LUMC bleek dat ruim éénderde van mensen met hart- en vaataandoeningen in coronatijd kampt met verminderd welbevinden. Dit is onder andere via de media, maar ook bij beleidsmakers onder de aandacht gebracht.

Alles lezen over corona?

Ga naar ons coronadossier