• Home
  • Nieuws
  • Informatie over hartritmestoornissen bij Hart&Vaatcafé in Catharina Ziekenhuis

Informatie over hartritmestoornissen bij Hart&Vaatcafé in Catharina Ziekenhuis

Op 12 april 2018 organiseerde de regio Oost-Brabant van Harteraad, samen met het Hart-en Vaatcentrum van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, het Hart&Vaatcafé met als thema ‘Hartritmestoornissen’. Voor dit thema is altijd veel belangstelling, er worden tijdens de bijeenkomst veel vragen gesteld aan de artsen, en zelfs na de bijeenkomst komen er nog veel vragen binnen. Reden om voor de belangstellenden alle informatie op ‘papier’ te zetten.

Cardioloog drs. Pepijn van der Voort en hartchirurg drs. Niels Verberkmoes vertelden over hartritmestoornissen en de verschillende behandelmethoden hiervoor. Er zijn veel verschillende soorten hartritmestoornissen. Het hart kan te snel of juist te langzaam slaan of het slaat onregelmatig. Een ritmestoornis kan in de hartboezems, in de hartkamers of er tussenin ontstaan. De eenvoudigste en snelste manier om dit verder uit te zoeken is een hartfilmpje (ECG), maar het is een momentopname. Je kunt het hartritme ook langduriger meten, gedurende 24 of 48 uur, met een holteronderzoek. Als je het over een langere tijd wilt meten, zoals een half jaar, dan kan de cardioloog een implanteerbaar hartmonitortje onder de huid plaatsen in de borst. Verder kun je een inspanningstest, fietstest, een echocardiogram of een electrofysiologisch onderzoek laten doen. Deze laatste is een onderzoek naar de elektrische activiteit van het hart via een hartkatheterisatie.

Sommige ritmestoornissen zijn onschuldig en hoeven niet behandeld te worden. Maar er zijn ook ritmestoornissen die hinderlijk of ernstig zijn en wel behandeld moeten worden. Dat kan met medicijnen of door middel van een ingreep of een operatie:
• Cardioversie: het onder een roesje toedienen van een elektrische schok om zo het normale hartritme te herstellen
• Ablatie: het maken van kleine littekens op de plek waar de ritmestoornis ontstaat, zodat de prikkels vanaf die plek geblokkeerd worden
• Pacemaker: een apparaatje onder je huid dat ervoor zorgt dat je hart niet te langzaam klopt
• ICD: een apparaatje onder je huid dat een schok geeft bij een levensgevaarlijke ritmestoornis
Mini-maze operatie: drs. Verberkmoes vertelde hier uitgebreid over en ondersteunde daarbij zijn verhaal met een filmpje over boezemfibrilleren. Deze operatie wordt veel uitgevoerd in het Catharina Ziekenhuis. Een mini-maze operatie kan een geschikte behandeling zijn voor mensen die veel klachten van boezemfibrilleren hebben en die daarnaast onvoldoende baat hebben bij medicijnen.

Een hartritmestoornis ontstaat meestal in het gebied waar de longaders in het hart uitkomen. Door de longaders elektrisch te ‘isoleren’, kunnen de abnormale elektrische prikkels vanuit dit gebied het hart niet meer bereiken. Dit gebeurt met een ablatietang waarmee verbindingslijnen en een cirkel rondom de longaders worden gebrand. Daardoor ontstaat littekenweefsel dat de elektrische geleiding blokkeert, zodat de abnormale prikkels het hart niet meer bereiken. Hierna volgt de verwijdering van het linkerhartoortje. De hartoortjes zijn twee smal toelopende, oorvormige uitstulpingen aan de hartboezems, waar een hormoon wordt aangemaakt dat de hoeveelheid vocht in het lichaam reguleert. Het verwijderen gebeurt met een speciaal ontwikkelde clip die de ingang van het hartoor afsluit en waardoor de elektrische verstoringen uit het hartoortje niet meer bij de boezem kunnen komen. De mini-maze operatie is een kijkoperatie. De hartchirurg kan zo opereren zonder een grote wond te maken.

Er was ruim gelegenheid voor interactie en het stellen van vragen, om ervaringen en tips te delen met andere aanwezigen. Ook konden de aanwezigen de informatiestand van Harteraad bezoeken. De bezoekers waren erg enthousiast, met name over de getoonde film over boezemfibrilleren. Het volgende Hart&Vaatcafe op 7 juni 2018 heeft als thema ‘Vrouwen en Hartziekten’. Deze bijeenkomst is een herhaling van 29 juni 2017; door de vele aanvragen en belangstelling voor dit onderwerp zullen we dit onderwerp nogmaals behandelen.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief