• Home
  • Nieuws
  • Informatie antistollingsmiddelen op maat: Harteraad en Trombosestichting ontwikkelen informatietool

Informatie antistollingsmiddelen op maat: Harteraad en Trombosestichting ontwikkelen informatietool

Uit ervaringen van gebruikers van antistollingsmedicatie blijkt dat er nog veel onduidelijkheden zijn over het gebruik en de risico’s van de verschillende antistollingsmiddelen. Daarom gaan Harteraad en de Trombosestichting zich inzetten om onafhankelijke informatie over het juiste gebruik van antistollingsmedicatie laagdrempelig en op maat aan te bieden. Harteraad en de Trombosestichting gaan van start met het ontwikkelen van een informatietool die past bij de leefwereld van de gebruikers van antistollingsmedicatie.

Behoefte gebruikers antistollingsmedicatie is leidend

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe deze  informatietool er exact uit komt te zien, omdat patiënten de informatietool mogen gaan ontwerpen onder begeleiding van een team. Met focusgroepgesprekken en het verzamelen van informatie via vragenlijsten willen we de behoefte van de gebruikers in kaart brengen. Het project zal van augustus tot en met december 2021 plaatsvinden. Op verschillende momenten zullen er focusgroepen, testmomenten of een vragenlijst uitgezet worden.

Update

We willen iedereen bedanken die zich heeft aangemeld om mee te denken over het ontwikkelen van een informatietool voor antistollingsmedicatie. We hebben nu voldoende deelnemers. Wil je op de hoogte gehouden worden over dit onderwerp, meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief