In dialoog met je levensverhaal

Mensen met een chronische ziekte leven langer in de thuissituatie. In zorginstellingen zijn geestelijk verzorgers beschikbaar om over levensbeschouwelijke en spirituele vragen in gesprek te gaan, bijvoorbeeld over keuzen die te wachten liggen, waar je wel of niet in gelooft, of je zelf verantwoordelijk bent voor de ziekte, hoe in het reine te komen met het naderend levenseinde en hoe je kunt zorgen voor je ziel. In de thuissituatie is dat niet of nauwelijks het geval.

Daar komt bij dat levensovertuigingen van patiënten, mantelzorgers en zorgverleners niet meer eenvoudig in te delen zijn volgens klassieke kerkelijke of religieuze/spirituele oriëntaties. Er is sprake van een grote veelkleurigheid en diversiteit op dit gebied. Bovendien is het zo dat verheldering en (her)oriëntatie op dit gebied niet zo maar in één of enkele gesprekken te realiseren zijn. Een langer contact is nodig, individueel, in een groep met lotgenoten, in een groep met mantelzorgers. Herkenning, dialoog, tastend zoeken naar eigen antwoorden, luisteren naar elkaars levensverhalen en ervaringen, stap voor stap de eigen levensweg herkennen en zicht krijgen op wat centraal staat, wie en wat daarbij belangrijk zijn, en welke keuzen zich dan aandienen. De ziekte zal niet verdwijnen, maar hoop kan getoetst worden, er vindt een herwaardering plaats van wat belangrijk is. Pijn, vermoeidheid en beperktere mogelijkheden verschijnen in een ander perspectief.

Werken met het levensverhaal

Onderzoekers van de Universiteit Tilburg ontwikkelen een begeleidingsvorm voor in de thuissituatie, die gebaseerd is op het werken met het levensverhaal en de plaats van de ziekte daarin. Het is de bedoeling dat deze begeleidingsvorm wordt ingepast in het aanbod van zorg en ondersteuning. Het uiteindelijke doel is het welbevinden, de kwaliteit van leven en de zingeving van mensen met een ernstige chronische ziekte te verbeteren. Bij het onderzoek wordt een panel van ervaringsdeskundigen (patiënten en mantelzorgers) betrokken, om te garanderen dat het onderzoek daadwerkelijk ten goede komt van patiënten en hun naasten.

Denk je mee?

Heb je interesse om in het panel mee te denken over de inhoud en vorm van de begeleidingsvorm en ben je in 2020 en 2021 twee keer per jaar beschikbaar voor een bijeenkomst van ongeveer 1,5 uur in Utrecht? Stuur dan een email naar inge.schalkers@harteraad.nl

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief