“Ik wil de stem van de burger laten klinken”

Anke Vervoord over haar toetreding tot het bestuur van De Geschillencommissie

Anke Vervoord is directeur van Harteraad. Door de overkoepelende Patiëntenfederatie werd zij gevraagd om zitting te nemen in het bestuur van De Geschillencommissie. Zij verdiepte zich in de organisatie en herkende daarin de rode draad die met haar leven is verweven: het versterken en mobiliseren van burgerkracht. Lees hieronder het interview waarin Anke vertelt over haar toetreding.

“Toen ik begin jaren ’90 de Kunstacademie afrondde, wilde ik iets voor mezelf beginnen én mezelf nuttig maken voor de maatschappij. Ik heb vervolgens voor verschillende organisaties gewerkt die zich inzetten voor de rechten van burgers; dat is de rode draad in alles wat ik doe. Bij Vluchtelingenwerk ging het om de rechten van ontheemden, bij UNICEF om kinderrechten en bij UN Women om vrouwenrechten. In de zorg eveneens: wij proberen patiënten te informeren en te mobiliseren, zodat zij de regie over hun eigen leven kunnen nemen. Vanuit dat perspectief is mijn bestuursfunctie bij De Geschillencommissie een natuurlijke, logische stap. De Geschillencommissie geeft burgers een laagdrempelige manier om hun recht te onderzoeken en tot een bevredigende oplossing te komen. Aan die doelstelling verbind ik mij graag.”

Uit de groef

“Mijn creatieve inslag heb ik altijd behouden. Ik ben een estheet en erg visueel ingesteld. Van daaruit herken ik lijnen en zie ik snel verbanden. Later in mijn loopbaan heb ik ook nog een master bedrijfskunde gedaan. Ik kwam in leidinggevende functies terecht en het leek me handig om dan ook het bijbehorende jargon te doorgronden. Die gecombineerde achtergrond is een stevige basis gebleken. Ik zet graag mijn tanden in complexe vraagstukken, waarbij ik mensen en organisaties in beweging breng. Kijk bijvoorbeeld nu naar de zorg, waar heel flexibel is gereageerd op de Coronacrisis. Zaken die eerder niet van het papier af kwamen, zoals telemonitoring, blijken ineens een waardevol alternatief. Vanuit urgentie kwamen mensen los van eigen belangen en gingen zij anders kijken en doen. Mensen uit de groef halen, als het niet linksom kan, dan rechtsom: dat is vaak mijn bijdrage.”

Dichtbij of op afstand

“Toen ik gepolst werd voor deze bestuursfunctie, ben ik me eerst gaan inlezen in de organisatie. Eerlijk is eerlijk: De Geschillencommissie was niet meteen ‘top of mind’ bij me, en nog steeds ben ik het landschap aan het verkennen. De rol van het bestuur is afhankelijk van de fase waarin een organisatie zich bevindt. Soms is het nuttig om stevig bij te sturen, bijvoorbeeld op concrete thema’s. Op andere momenten is het juist goed om meer afstand te nemen. In de komende tijd probeer ik daar voeling bij te krijgen, waarbij ik ook hier wil kijken naar wat we mogelijk kunnen maken buiten de bestaande kaders.”

Toegevoegde waarde

“Wat ik als bestuurder wil toevoegen? Ik wil het verhaal van de burger luider laten doorklinken en nadrukkelijker voor het voetlicht brengen. Het valt me op dat de positionering nog veel vanuit De Geschillencommissie is geformuleerd. Ik ben altijd erg alert op communicatie, en als burgers zich meer gehoord en aangesproken voelen, zullen ze ook meer gebruik gaan maken van de diensten van De Geschillencommissie. Daarmee kunnen we dan de kwaliteit opkrikken van de branche en van de samenleving als geheel. Ieder geschil biedt immers een kans om het in het vervolg anders en beter te doen.”

Het grotere goed

“Wat mij trof, is dat er buiten De Geschillencommissie ook nog andere geschillencommissies zijn. Ik zou juist geen energie in versnippering willen steken, maar liever één goede club vormen waar iedereen op een laagdrempelige manier terechtkan. Kijk, bij een geschil zet je mensen tegenover elkaar, terwijl je in plaats van polarisatie ook kunt sturen op het grotere goed. In de optimale situatie vinden beide partijen voldoening in de uiteindelijke oplossing. Zij weten zich gehoord en gezien, omdat zij hebben ondervonden dat er zorgvuldig gewikt en gewogen is. De uitkomst is dan misschien anders dan zij vooraf hadden gedacht, maar zij kunnen leven met de oplossing.  Die oproep om het samen te doen, past niet alleen bij De Geschillencommissie, maar ook bij mij persoonlijk.”

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief