• Home
  • Nieuws
  • Hulp bij kiezen telebegeleiding voor mensen met hartfalen

Hulp bij kiezen telebegeleiding voor mensen met hartfalen

Met de keuzehulp ’Telebegeleiding bij hartfalen’ zie je in welk ziekenhuis of centrum er een aanbod van telebegeleiding is. De keuzehulp is gemaakt door Harteraad en Patientenfederatie Nederland en staat op Zorgkaartnederland.nl.

Bij hartfalen is het belangrijk een aantal zaken goed in de gaten te houden. Zoals een toename in het gewicht dat kan wijzen op het vasthouden van vocht in het lichaam. Door tijdig te signaleren kan de behandeling bijgesteld worden en een ziekenhuisopname voorkomen. Telebegeleiding draagt bij aan die tijdige signalering en mensen met hartfalen voelen zich hierdoor veiliger. Voordeel is ook dat je minder vaak voor controle naar het ziekenhuis hoeft.

Harteraad wil dat telebegeleiding beschikbaar is voor mensen die dat willen. Ook omdat het aantal mensen met hartfalen in de toekomst toeneemt en de capaciteit van zorg onder druk staat.

Telebegeleiding

Bij telebegeleiding vindt begeleiding op afstand plaats. Patiënten bewaken samen met hun zorgverlener hun gezondheid. Thuis bij de patiënt bevindt zich de meetapparatuur. De patiënt meet waarden die van belang zijn, zoals gewicht, bloeddruk en hartslag, en geeft deze door aan de zorgverlener via een app of een online programma. Indien nodig wordt de behandeling bijgesteld zoals voor medicijnen, leefregels en leefstijl. Over telebegeleiding bij hartfalen lees je hier meer.

Keuzehulp

De keuzehulp vind je hier. Met de keuzehulp kijk je waar in jouw omgeving in een ziekenhuis of centrum een aanbod voor telebegeleiding bij hartfalen is. Waar telebegeleiding is, wordt aangegeven wat er mogelijk is qua maatwerk en eigen regie. Deze kenmerken horen bij kwaliteitscriteria die in 2016 opgesteld zijn.

Wat bied je ziekenhuis aan? 

Wanneer het ziekenhuis waar je behandeld wordt voor hartfalen, telebegeleiding biedt, kun je vragen of dit ook voor jou beschikbaar is. Wanneer je ziekenhuis dit aanbod nog niet heeft, kun je vragen of hiervoor binnenkort mogelijkheden zijn.

De keuzehulp baseert zich op gegevens uit 2017 en we hopen dat het aanbod inmiddels is toegenomen en verbeterd. Dit jaar nog zal Harteraad samen met de Hartstichting en het programma NVVC Connect Hartfalen (van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie) het aanbod opnieuw inventariseren.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief