• Home
  • Nieuws
  • Hartrevalidatie op de kaart om onnodige hartproblemen en sterfte te voorkomen

Hartrevalidatie op de kaart om onnodige hartproblemen en sterfte te voorkomen

Harteraad heeft de hartrevalidatie in Nederland in kaart gebracht. Vanaf nu staat op de kaart welk ziekenhuis of revalidatiecentrum hartrevalidatie aanbiedt. Ook zie je hier welke begeleiding in dat ziekenhuis of centrum mogelijk is.

Op deze manier wil Harteraad de weg naar hartrevalidatie makkelijker maken en hartpatiënten een keuze bieden binnen het hartrevalidatieaanbod. Tevens bieden de resultaten zorginstellingen inzicht in het aanbod van andere instellingen waardoor samenwerking en kennisuitwisseling wordt vergemakkelijkt.

Om het hartrevalidatie aanbod inzichtelijk te krijgen, heeft Harteraad onderzoek gedaan naar de hartrevalidatie in Nederland. Hiervoor hebben álle ziekenhuizen en revalidatiecentra met een hartrevalidatieprogramma een vragenlijst ingevuld over hun aanbod. Resultaten zijn te vinden op de kaart op de website maar ook in dit rapport.

Het rapport geeft een compleet overzicht van de inventarisatie met de aanleiding, resultaten en aanbevelingen door Harteraad. In het rapport worden de uitgevraagde onderdelen van hartrevalidatieprogramma’s geanalyseerd en inzichtelijk gemaakt. Zo wordt per onderdeel de landelijke dekking door zorginstellingen weergegeven. Tevens zijn bij het rapport een samenvatting, resultaten per zorginstelling en de vragenlijst zelf opgenomen.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn tevens verwerkt in een infographic.

Met als aanvulling de resultaten van onderzoek onder patiënten. Ook geeft Harteraad een concreet advies waarmee zorgverleners verder kunnen.

Bekijk hier de infographic>>

Geïnteresseerd in de volledige inventarisatie van het hartrevalidatie aanbod in Nederland door Harteraad? Het rapport is gratis te downloaden via het volgende formulier:

Meer weten?

Op onze pagina Hartrevalidatie lees je alles over hartrevalidatie.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief