• Home
  • Nieuws
  • Oproep NVVC, Harteraad en Hartstichting: zet hartrevalidatie op afstand in

Oproep NVVC, Harteraad en Hartstichting: zet hartrevalidatie op afstand in

Tienduizenden hartpatiënten missen door corona-uitbraak belangrijke behandeling

Een groeiend aantal hartpatiënten kan door de coronamaatregelen geen hartrevalidatie volgen, een essentieel onderdeel van hun behandeling. Naar schatting gaat het sinds het begin van de maatregelen om ruim 30.000 patiënten. Zij lopen hierdoor meer risico om opnieuw hartproblemen te krijgen. En dat terwijl er goede mogelijkheden zijn om deze behandeling op afstand aan te bieden. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), Harteraad en Hartstichting dringen er bij ziekenhuizen en hartrevalidatiecentra op aan hartrevalidatie op afstand aan te bieden.

Per jaar worden zo’n 180.000 mensen in het ziekenhuis behandeld voor een hartaandoening. Zij komen in principe allemaal in aanmerking voor hartrevalidatie, een behandelprogramma dat helpt bij het herstel. Bijvoorbeeld na een hartinfarct, bypass-of omleidingsoperatie of een hartklepoperatie. Hartrevalidatie vindt grotendeels plaats in groepsverband bij revalidatiecentra of bij ziekenhuizen. Door de coronamaatregelen hebben deze hartrevalidatieprogramma’s stopgezet of uitgesteld, met als gevolg het stilvallen van het revalidatieproces en dreigende lange wachtlijsten na de crisis.

Veilig werken aan herstel

De Hartstichting en Harteraad hebben samen met partners onderzocht hoe hartrevalidatie op afstand versneld, veilig en per direct kan worden aangeboden. Het zogenaamde BENEFIT@Home-programma volgt de richtlijnen van de NVVC. Maar er zijn ook andere aanbieders van telerevalidatie. Met telehartrevalidatie is het voor patiënten mogelijk (een deel van) het hartrevalidatieprogramma thuis te volgen. Zo kunnen zij toch aan hun fysieke en mentale herstel werken. Zij kunnen bijvoorbeeld een oefenprogramma doen of werken aan de psychologische gevolgen van de hartaandoening. Met begeleiding van het hartrevalidatieteam en onder controle van de cardioloog en de hartrevalidatiecoördinator in het ziekenhuis.

Effecten

Hartrevalidatie helpt voor een sneller en beter herstel bij een hartaandoening en geeft patiënten weer vertrouwen in het lichaam. Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van hartrevalidatie. Daaruit blijkt dat hartrevalidatie zorgt voor 50% minder kans op nieuwe hartproblemen en 35% minder kans om te overlijden door hartproblemen. Daarom vinden de NVVC, Harteraad en de Hartstichting het belangrijk dat patiënten deze behandeling ook nu kunnen volgen. 

Oplossing

David Smeekes, arts bij de Hartstichting: “Kwetsbare patiënten kunnen op dit moment minder goed behandeld worden. Zij zitten met vragen, bijvoorbeeld over hoe zij hun leven moeten aanpassen aan de nieuwe situatie. En ervaren vaak angst bij bijvoorbeeld het weer gaan bewegen.” Anke Vervoord, directeur van Harteraad vult aan: “Uit een peiling van Harteraad blijkt dat veel patiënten zich ongerust maken of hun behandeling nog wel op tijd komt. Ze geven aan dat langer uitstel hun fysieke en mentale gezondheid schaadt. Telehartrevalidatie is hiervoor een uitkomst en zeker ook bittere noodzaak. Daarom brengen Harteraad en de Hartstichting een programma onder de aandacht en inventariseren wij welke andere initiatieven er zijn.”

Stimuleren hartrevalidatie

Harteraad en de Hartstichting zetten zich structureel samen in om de landelijke deelname aan hartrevalidatie te stimuleren. De mogelijkheden van telehartrevalidatie bieden nú uitkomst, maar dragen na duurzame invoering ook bij aan meer deelname en hartrevalidatie op maat in de toekomst.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief