magazine medicijnen

Harteraad vindt het onacceptabel dat patiënt de dupe wordt van aanpassing GVS

Minister Kuipers wil vanaf 1 januari 2023 de vergoeding van medicijnen aanpassen. Dit betekent dat naar verwachting honderdduizenden mensen moeten gaan bijbetalen voor hun medicijnen of moeten wisselen naar een goedkoper middel. Harteraad vindt het onaanvaardbaar dat patiënten, die voor hun gezondheid dagelijks medicijnen moeten gebruiken, benadeeld worden. Harteraad heeft daarom haar grote zorgen kenbaar gemaakt via de openbare consultatie Wijziging regeling zorgverzekering voor de modernisering van het GVS en bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  en de Patiëntenfederatie Nederland. Harteraad wil dat er gekeken wordt vanuit het perspectief van de patiënt.

Bijbetalen

Veel mensen die medicijnen gebruiken moeten al de eigen bijdrage betalen van 250 euro, maar met de nieuwe aanpassing in het GVS, die ingaat vanaf januari 2023, geldt dit voor nog meer medicijnen. Gebruik je vanwege gezondheidsredenen medicijnen voor je hart- of vaataandoening, dan kan het zijn dat je vanaf januari 2023 ook eerst je eigen bijdrage betaalt van maximaal 250 euro en daarna de 385 euro verplichte eigen risico van de zorgverzekering. Dus pas als het totaal van 635 euro is betaald, dan vergoedt de zorgverzekeraar de extra kosten van je medicijnen voor dat jaar. Deze nieuwe aanpassing in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) vindt Harteraad zorgwekkend: mensen met een kwetsbare gezondheid in de Nederlandse samenleving worden zo het meest geraakt. Naast de stijgende kosten voor levensonderhoud, moeten zij nu ook meer gaan betalen voor hun medicijnen.

De aanpassingen in het GVS treft naar verwachting zo’n 6,5 miljoen mensen, waarbij zo’n 3% van deze mensen de eigen bijdrage van 250 euro volledig zullen moeten betalen. Minister Kuipers gaat er bij het aanpassen van het GVS vanuit dat farmaceuten hun medicijnprijzen gaan aanpassen en / of dat er een betalingsregeling komt voor patiënten. Harteraad vraagt zich af of deze tegemoetkoming er daadwerkelijk gaat komen en of dit in de praktijk gaat werken.  

Wisselen van of stoppen met medicijn

Veel mensen met hart- en vaataandoeningen gebruiken medicijnen en vaak gebruiken zij medicijnen uit meerdere farmacotherapeutische groepen. Bij veel hart- en vaatmiddelen, zowel de duurdere merkmedicijnen als de goedkopere generieke producten, ligt de nieuwe GVS-limiet onder het huidige prijsniveau. Dit betekent dat hart- en vaatpatiënten massaal geconfronteerd gaan worden met bijbetalingen, gaan wisselen naar een goedkoper medicijn of zelfs gaan stoppen met alle gevolgen van dien, voorspelt Harteraad.

De impact van het wisselen van medicatie zonder medische reden op de gezondheid en kwaliteit van leven van patiënten is enorm. Dat blijkt uit eerder onderzoek van Harteraad: zo voelt 34% van de respondenten zich zieker/ ongezonder na wisseling van merk en 37% heeft het gevoel de ziekte minder onder controle te hebben. Bij 14% van de respondenten had het nieuwe geneesmiddel een andere sterkte. Ook voorziet Harteraad dat de zorgkosten omhoog gaan, omdat patiënten vaker gemonitord moeten worden door zorgverleners bij het wisselen naar andere medicijnen. De druk op de zorg zal hierdoor toenemen. Door de voorgenomen aanpassing van het vergoedingssysteem zullen de problemen verder toenemen en komt de patiëntveiligheid in het geding.

Standpunt Harteraad

Harteraad vindt het onacceptabel dat met deze aanpassing van het GVS honderdduizenden mensen met hart- en vaataandoeningen moeten gaan bijbetalen of moeten wisselen van medicijn.

Harteraad vindt het ongewenst en onacceptabel dat het vergoedingssysteem van medicijnen op zo’n manier wordt aangepast, dat patiënten worden blootgesteld aan grote gezondheidsrisico’s en dat zij (nog verder) worden beperkt in hun mogelijkheden om medicijnen te (blijven) gebruiken die het beste bij hen passen.

Harteraad heeft de zorgen kenbaar gemaakt via de openbare consultatie Wijziging regeling zorgverzekering voor de modernisering van het GVS en bij het ministerie van VWS en de Patiëntenfederatie Nederland. Harteraad wil dat minister Kuipers de aanpassing van het GVS uitstelt en samen met patiëntenorganisaties, voorschrijvers, apothekers, zorgverzekeraars, farmaceuten en leveranciers opnieuw kijkt naar de aanpassing van het systeem. Belangrijkste voorwaarde is dat er gekeken wordt vanuit het perspectief van de patiënt. En dat bij aanpassing van het systeem de gevolgen voor de patiënt beperkt blijven, zodat gezondheidsrisico’s minimaal zijn en mensen de medicijnen kunnen blijven gebruiken die het beste bij hen passen.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief