• Home
  • Nieuws
  • Harteraad vindt het enorm zorgwekkend dat zware pijnstillers straks te koop zijn bij de supermarkt

Harteraad vindt het enorm zorgwekkend dat zware pijnstillers straks te koop zijn bij de supermarkt

De Tweede Kamer behandelt eind dit jaar een wetswijziging waarbij NSAID-pijnstillers (zoals ibuprofen en diclofenac) op meer plekken verkocht mogen worden. Bijvoorbeeld bij supermarkten, tankstations en bouwmarkten. Enorm zorgwekkend, vindt Harteraad. Als deze zware pijnstillers straks makkelijker verkrijgbaar zijn, kan  dit leiden tot meer gezondheidsrisico’s en extra druk op de zorg. Deze zorgen delen we met apothekers, artsen, consumenten en patiënten en daarom hebben we gezamenlijk onze bezwaren kenbaar gemaakt in een brief aan minister Kuipers (VWS). 

De gezondheidsrisico’s van NSAID’s

NSAID’s zijn pijnstillers die meestal worden voorgeschreven door een arts, maar er zijn ook ‘zelfzorgvarianten’ beschikbaar. Momenteel zijn een aantal (hogere) doseringen uitsluitend in apotheken en drogisterijen verkrijgbaar. Dat is niet zonder reden. De patiënt heeft advies en begeleiding nodig bij het gebruik van deze pijnstillers.

Veel mensen overschatten hun eigen kennis over NSAID’s en onderschatten juist de mogelijke risico’s. Bij een kortdurend, incidenteel gebruik kun je ernstige maagdarmklachten krijgen. Ook heb je een verhoogde kans op trombose, hart- en vaatziekten, een verhoogde bloeddruk en nierfalen.

NSAID-pijnstillers kunnen ook mogelijk reageren op andere medicijnen, zoals antistollingsmedicijnen, bloeddrukverlagers en antidepressiva. Bijwerkingen kunnen bijvoorbeeld versterken, je kunt extra bijwerkingen krijgen of het kan de werking van het andere medicijn negatief beïnvloeden.
Het is daarom voor mensen met hart- of vaataandoeningen van belang deze middelen te gebruiken in overleg met je behandelend arts of apotheker. Wees ook alert op bijwerkingen. Heb je hier last van bespreek dit dan met je behandelend arts of apotheker.

Naar schatting worden er jaarlijks 41.000 mensen per jaar in Nederland opgenomen door verkeerd medicijngebruik. Op de lijst van potentieel vermijdbare geneesmiddel-gerelateerde ziekenhuisopnames nemen dit type NSAID’s-pijnstillers een prominente plek in. Naast gezondheidsrisico’s kunnen op lange termijn meer ziekenhuisopnames komen en dus meer druk op de zorg. En dat terwijl de druk al zo hoog is en veel mensen nu al op wachtlijsten staan.

Gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer

Het CDA-Kamerlid Joba van den Berg heeft een amendement klaarliggen om deze zogeheten ‘drogist op afstand’ uit de wetswijziging te schrappen. Zij vindt het onbegrijpelijk dat deze zware pijnstillers straks te koop zijn bij de supermarkt, tankstation en in de bouwmarkt. Zij uitte haar zorgen over het gebruik van dit medicijn onder grote groepen kwetsbare Nederlanders, waaronder laaggeletterden, en de minimale kennis van mensen over deze pijnstillers. Harteraad deelt deze zorgen en roept via een gezamenlijke brief met apothekers, artsen, consumenten en patiënten, de Tweede Kamer op om haar amendement te steunen en de brede beschikbaarheid van NSAID-pijnstillers een halt toe te roepen.

Eind december debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel van minister Kuipers (VWS). De gezamenlijke brief tegen dit wetsvoorstel is ondertekend door een brede coalitie van de Consumentenbond, Federatie van Nederlandse Trombosediensten, Harteraad, apothekersorganisatie KNMP, verloskundigenorganisatie KNOV, huisartsenorganisaties LHV en NHG, Maag Lever Darm Stichting, ziekenhuisapothekersorganisatie NVZA, Nederlandse Internisten Vereniging, maagdarmleverartsenorganisatie NVMDL, Nierpatiënten Vereniging Nederland, Nierstichting en Trombosestichting.

Wil jij de zorg met ons beter maken?

Via een online vragenlijst (maandelijks) deel je jouw ervaringen over het contact met je arts, je behandeling en de algemene zorg. Wij delen dit vervolgens met zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers en de politiek. Zo maken we samen de zorg voor mensen met een hart- en vaataandoening beter. Schrijf je in voor het Harteraad panel.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief