• Home
  • Nieuws
  • Harteraad verwelkomt nieuw bestuurslid Lian van Amerongen

Harteraad verwelkomt nieuw bestuurslid Lian van Amerongen

Op woensdag 15 juni 2022 heeft Harteraad een nieuw bestuurslid verwelkomd: Lian van Amerongen. Tijdens de ledenvergadering is unaniem gestemd voor haar toetreding tot het bestuur. Van Amerongen zal de portefeuille ‘kwaliteit van zorg’ beheren. Belangrijke thema’s daar in opgenomen komen voort uit de Harteraad Monitor 2022.

Het werk van Harteraad

Harteraad, hét expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen, komt op voor de belangen van 1,5 miljoen mensen met een hart- en vaataandoening. Door de kennis en ervaringen van deze mensen weet Harteraad wat er speelt en nodig is. En vertegenwoordigt hen bij de overheid, wetenschappelijk onderzoek, verzekeraars en zorgprofessionals. Met de toetreding van Lian van Amerongen tot het dagelijks bestuur kan verder worden gebouwd aan Harteraad als expertisecentrum.

Achtergrond Lian van Amerongen

‘Tijdens mijn loopbaan heb ik verschillende rollen vervuld in- en voor de zorg. Daarbij heb ik me voornamelijk gericht op innovaties en verbetertrajecten in de zorg, vanuit een senior managementrol onder andere bij een zorgverzekeraar, een consultancybureau en nu bij Medical Delta. Bij de zorgverzekeraar Achmea was ik programmamanager hart- en vaatziekten. Vanuit die rol had ik volledige focus op de zorg voor de doelgroep van Harteraad. Mijn expertise ligt op het terrein van innovaties in de zorg, zowel nationaal en Europees, publiek private samenwerkingen, netwerken en programmamanagement. Ik werk graag in een omgeving waar creativiteit, initiatief en samenwerking nodig zijn’, aldus Lian van Amerongen.

Haar bijdrage

Van Amerongen: ‘De afgelopen 15 jaar heb ik veel geleerd over succes- en faalfactoren voor vernieuwingen in de zorg. Kennis die ik graag inzet in een strategische bestuursfunctie. Door mijn jarenlange focus op innovaties in de zorg heb ik zicht op nieuwe trends en ontwikkelingen in de zorg. Naast mijn inhoudelijke kennis en ervaring verwacht ik ook dat mijn nationale en Europese netwerk relevant is voor Harteraad. De beweging die Harteraad maakt; van ‘oude’ patiëntenvereniging naar een datagedreven expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen vind ik relevant en boeiend en daar draag ik graag aan bij. Digitalisering in de zorg, ook bij de patiëntenvereniging is van groot belang om op basis van data de zorg en informatievoorziening te verbeteren. Verder ben ik van mening dat de patiënten participatie afgelopen jaren is gegroeid, maar ik zie ook verbeterpotentie en ga mij bij Harteraad inzetten voor het patiënten belang.’


Harteraad is erg blij met de komst van Lian van Amerongen en wenst haar veel succes in haar nieuwe functie als bestuurslid.

Het laatste nieuws op het gebied van hart & vaten

Meer Harteraad nieuws lezen

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief