• Home
  • Nieuws
  • Harteraad positief over uitkomstgebonden financiering cardiologische behandeling

Harteraad positief over uitkomstgebonden financiering cardiologische behandeling

Harteraad is positief over de proef van de Nederlandse Hart Registratie en Zorgverzekeraar Menzis om op tien afdelingen cardiologie, de financiering van cardiologische behandelingen meer te verbinden aan de resultaten van een operatie. De uitkomsten van een behandeling en het uitblijven van complicaties en heroperaties zorgen immers voor een betere zorg voor mensen met een hartaandoening. Met deze nieuwe aanpak verwacht Harteraad meer kwaliteit van leven voor hartpatiënten.

Transparantie over kwaliteit
Harteraad vindt het positief dat de Nederlandse Hart Registratie en de zorgverzekeraar de resultaten ook openbaar willen maken om zo van elkaar te leren en de zorg voortdurend te optimaliseren. Daarnaast helpen de resultaten hartpatiënten bij het maken van de juiste keuze voor een goede behandeling.

Financiering voor patiënt
Vanzelfsprekend vindt Harteraad dat vermeden moet worden dat mensen zelf moeten betalen voor wat verzekerde zorg is. Evenmin is het toelaatbaar dat er iemand wordt uitgesloten vanwege hogere risico’s door slechtere gezondheid. Door het zorgvuldig wegen en in kaart brengen van iemands gezondheidstoestand en risico’s, kunnen de verwachte uitkomsten passend gemaakt worden bij individuele patiënten en in financieringsafspraken opgenomen worden. Vermijden is dan ook niet nodig of zelfs aantrekkelijk.

Update 12-04-2018: kamerbrief minister Bruno Bruins
Bijgevoegd de kamerbrief die Bruno Bruins (minister voor Medische Zorgen Sport) stuurde naar aanleiding van zorgen die door Hartpatiënten Nederland zijn geuit omtrent uitkomstfinanciering. Het standpunt van Harteraad als grootste organisatie voor mensen met hart en vaataandoeningen is daarin nadrukkelijk genoemd. De minister geeft aan werk te zullen maken van monitoring, mét patiëntenorganisaties. Daarover zullen we pro actief contact zoeken.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief