• Home
  • Harteraad monitor

Harteraad monitor

Het werk dat Harteraad doet, moet iets toe kunnen voegen aan het leven van mensen met hart- en vaataandoeningen. Daarom is het belangrijk om te weten wat zij vinden van het werk van Harteraad. In 2018 ontwikkelden we daarom de Harteraad monitor.

Dit instrument monitort letterlijk wat de achterban en de omgeving van Harteraad verwachten van de organisatie en in hoeverre aan die verwachtingen wordt voldaan. Wat moeten we wel of juist niet doen? Hoe tevreden ben je over ons aanbod? Zijn er dingen die we anders of beter kunnen doen?

Harteraad wil aansluiten bij de behoeften van mensen met hart- en vaataandoeningen en hun naasten en wil zich extra inzetten voor de onderwerpen en problemen die er voor hen het meeste toe doen.

Uitkomsten monitor 2020

In 2020 heeft Harteraad wederom een uitvraag gedaan via de monitor.
Lees hier de belangrijkste uitkomsten in 2020 van de vragenlijst ‘Help Harteraad verbeteren’.

Onderwerpen op verbeteragenda

De informatie en inzichten die vanaf 2018 via de monitor zijn verkregen hebben de basis gevormd voor de Harteraad verbeteragenda. De drie onderwerpen op deze agenda zijn:

  1. medicijngebruik bij hart- en vaataandoeningen;
  2. veilig en verantwoord bewegen met een hart- of vaataandoening;
  3. psychosociale gevolgen van hart- en vaataandoeningen.

Daarnaast is het bij alle thema’s belangrijk dat er aandacht is voor de eventuele verschillen tussen mannen en vrouwen. In dit rapport presenteren we de totstandkoming van de verbeteragenda en geven we een toelichting op de drie thema’s.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief