• Home
 • Harteraad jaarverslag 2020

Harteraad jaarverslag 2020

Voor mensen met een hart- en of vaataandoening was de impact van COVID19 in 2020 groot. Ondanks dat Harteraad niet fysiek aanwezig kon zijn in ziekenhuizen of bij bijeenkomsten, kijken we met trots terug op het contact dat we hebben gehad.

Door de grote respons op de uitvragen in het Harteraad panel en activiteit in communities kregen we meer inzicht in wat belangrijk is voor onze achterban. Die informatie hebben we bij de overheid en beleidsmakers onder de aandacht gebracht. Nog meer dan andere jaren is het belangrijk geweest de stem van de patiënt te laten horen!

aanbod

 • 44.526 mensen sluiten zich aan

  Van lid of donateur tot ervaringsdeskundige, panellid, patiëntvertegenwoordiger, vrijwilliger of beweegcoach. Steeds meer mensen maken een profiel aan waardoor zij services en diensten van Harteraad op maat aangeboden krijgen.

 • 387 consultancy-aanvragen ontvangen

  62,5 % consultancy-aanvragen die aansluiten bij onze visie en agenda, zijn aangenomen en uitgevoerd.

 • College van Ervaringsdeskundigen

  13 mensen in het College van Ervaringsdeskundigen, geven 44 adviezen vanuit patiëntperspectief aan wetenschappelijke onderzoekers.

 • actieve deelname DCVA

  Harteraad is binnen de Dutch Cardio Vasculaire Alliance in het bijzonder betrokken bij de thema’s data-infrastructuur en talent. Harteraad draagt bij met expertise van kwaliteit van leven.

 • 2.620 mensen in het Harteraadpanel

  Deelnemers van het Harteraadpanel zijn 16 keer geraadpleegd om hun mening te geven over actuele ontwikkelingen, zowel voor externe organisaties als voor Harteraad.

contact

 • 12 actieve online communities

  7.658 mensen in de communities. 2.181 mensen sloten zich dit jaar aan.

 • Harteraadlijn

  7 getrainde vrijwilligers van de Harteraadlijn bieden een luisterend oor en zijn een gids voor 599 mensen. De dienst werd uitgebreid en opgeschaald.

 • 447.122 websitebezoeken

  232.183 bezoeken gestegen ten opzichte van 2019. Het ‘Dossier Corona‘ wordt het meeste bezocht.

 • 11.023 nieuwsbriefabonnees

  3.578 meer mensen dan in 2019 ontvangen de nieuwsbrief. Er zijn in totaal 21 nieuwsbrieven verstuurd waarvan 19 nieuwsbrieven met informatie over corona.

 • platform

  Harteraad ontwikkelt het Harteraad platform. In december zijn 373 mensen aangesloten met aangeboren hartaandoeningen of hartfalen om hun ervaring met het platform te delen.

invloed

 • actualiteit

  Harteraad spreekt zich in de landelijk media, zoals NOS, Nieuwsuur, Hart van Nederland, RTL Nieuws, Libelle en aan beleidstafels uit. Onder andere over schadelijke effecten van het afbouwen van de reguliere zorg en het met voorrang opnemen van mensen met een medische indicatie in de vaccinatiestrategie.

 • kwaliteit van zorg

  De Landelijke Transmurale Afspraak Stabiele angina pectoris is gepubliceerd. Deze is opgesteld met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, het Nederlands Huisartsen Genootschap en Harteraad. Op advies van Harteraad is opgenomen dat mensen doorverwezen moeten worden naar hartrevalidatie.

 • lobby

  Harteraad spant zich actief in om afspraken te maken die het ongeoorloofd wisselen van medicijnen onmogelijk maken. In 2020 nog zonder succes. Harteraad voert in 2021 de intensiteit op.

 • publicaties

  Harteraad publiceert de uitkomsten van de Harteraadmonitor 2020. De 1194 deelnemers vragen om onze inzet op het thema medicijnen, bewegen en emoties. De thema’s medicijnen en emoties worden uitgewerkt in themanummers van het magazine.

 • campagne emoties

  Begin van de zomer is er campagnematig aandacht voor het thema emoties. We doen een uitvraag, er verschijnt een publicatie, een themamagazine en extra informatie met tips op de website.

positie

 • 3-jarig partnerschap Hartstichting

  De Hartstichting en Harteraad onderschrijven de intentie voor een 3-jarig partnerschap. Met een focus op het voorkomen en de reductie van ziektelast voor mensen met hartfalen, atriumfibrilleren, pijn op de borst en erfelijke aandoeningen. De nieuwe overeenkomst start met ingang van 2021.

 • expertisecentrum ‘in de markt’

  Harteraad ontwikkelt zich tot ervarings- en datagedreven expertisecentrum voor het leven met een hart- en vaataandoening. De expertise wordt opgebouwd op thema’s uit de Harteraadmonitor en aandoeningen met een grote impact op de ziektelast. Met uiteenlopende (zorg)organisaties vinden oriënterende gesprekken plaats voor samenwerking.

 • afgerond programma therapietrouw hartfalen

  Harteraad spant zich in met de Vliegwielcoalitie. Publiceert onder andere een rapport, infographic en zorgpad over telebegeleiding waaruit blijkt dat een app helpt bij het volhouden van de behandeling.

 • succesvol programma hartrevalidatie

  Harteraad publiceert onder andere een rapport en infographic waaruit blijkt dat tele-hartrevalidatie nog in de kinderschoenen staat, bij zowel revalidatiecentra als ziekenhuizen.

 • start onderzoek kwaliteit van leven

  Met de Nederlandse Hartregistratie start Harteraad een onderzoek naar de determinanten voor kwaliteit van leven. Het uiteindelijk doel is hiermee de uitkomsten van kwaliteit van zorg te verrijken.

vereniging & organisatie

Ondanks de tegenvallende inkomsten als gevolg van corona en het wegvallen van inkomsten uit fysieke activiteiten sluit Harteraad met een positief financieel resultaat het jaar af. Harteraad gaat slimmer werken. Er vindt krimp op de organisatie en kosten plaats en Harteraad doet een beroep op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

 • 15,1 fte beroepskrachten op 31-12-19 naar 12,3 fte op 31-12-20.
 • 203 vrijwilligers, 48 minder dan vorig jaar.
 • De ledenraad schrijft verkiezingen uit.
 • Het bestuur is op sterkte.

€ 35.000 positief financieel resultaat

Bekijk hier de Jaarrekening Harteraad 2020

Wil je het jaarverslag liever printen of in één oogopslag op je desktop bekijken, kijk dan hier.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief