• Home
  • Nieuws
  • Harteraad gaat per 1 mei verder als Stichting Harteraad

Harteraad gaat per 1 mei verder als Stichting Harteraad

Er gebeurt veel in de zorg in Nederland. Harteraad, als expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen, wil en moet hier snel op kunnen reageren, zodat we impact kunnen blijven maken voor alle 1,7 miljoen mensen met een hart- of vaataandoening in Nederland. Om efficiënt te kunnen blijven werken, is het voor Harteraad noodzakelijk om zich anders te organiseren en een stichting te worden. En inmiddels is er goed nieuws: per 1 mei 2024 is Harteraad als rechtsvorm officieel omgezet naar Stichting Harteraad.

De oude situatie: een vereniging, waarom werkte dit niet voor Harteraad? 

Harteraad was voor de omzetting een vereniging met leden. De ledenraad vertegenwoordigde de leden en behartigde de belangen voor alle mensen met een hart- of vaataandoening in Nederland. Op papier klonk dit goed, maar in de praktijk werkte het niet meer. Waarom niet?

  • Een ledenraad moet uit minimaal tien leden bestaan. Hier was niet altijd voldoende animo voor.  
  • De verantwoordelijkheden werden hierdoor te groot voor de huidige ledenraad. De raad hield zich vooral bezig met begrotingen, jaarplannen en jaarrekeningen en minder met de inhoud.
  • De besluitvorming binnen Harteraad was door de verenigingsvorm te complex.

Harteraad per 1 mei een stichting, wat is er veranderd?

Nu Harteraad een stichting is, is het besturen en besluitvorming minder complex. Er is nog steeds een bestuur en directie, maar geen ledenraad meer. Harteraad kan zo sneller en efficiënter werken.

In de nieuwe statuten van de stichting staat dat Harteraad elk jaar haar achterban, mensen verbonden aan Harteraad, aan de hand van belangrijke thema’s blijft vragen wat voor hen belangrijk is. Zodat we hierop passend beleid en plannen kunnen en blijven maken.

Nu Harteraad geen vereniging meer is, maar een stichting, heeft Harteraad ook geen leden meer. Wil je Harteraad blijven steunen? Dan kan dat via een donatie

Het werk van Harteraad, en alles wat we doen voor onze achterban, blijft verder hetzelfde.

Nelson Dapaah
Directeur a.i. Harteraad

 

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief