Harteraad aan tafel met minister Bruins

Om de belangen van mensen met hart- en vaataandoeningen te behartigen, gaat Harteraad in juni maar liefst twee keer in gesprek met minister Bruins van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De eerste keer is het onderwerp ‘Pijn op de borst’. We hebben de afgelopen tijd, met behulp van jullie ervaringen, in kaart gebracht waar het beter kan rondom diagnose, verwijzing en behandeling voor mensen met pijn op de borst. Veel mensen hebben zulke klachten. De minister heeft ons uitgenodigd om dat te komen toelichten. Wij zullen hem vragen om verbetering van deze zorg mogelijk te maken.

Ook de problemen rond het preferentiebeleid*, dat we samen met andere patiëntenorganisaties hebben onderzocht en gerapporteerd, zijn aanleiding voor de minister om zich daarover door ons te laten informeren. Wij zullen in dat gesprek stevig inzetten op maatregelen die de vervelende bijwerkingen van de medicijnwisselingen weghalen. We vragen de mister om wetten en regels aan te passen of te zorgen dat ze juist toegepast worden.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief