Goede samenwerking met ziekenhuizen

Harteraad behartigt jouw belangen op diverse manieren. Zo zijn er vrijwilligers in jouw regio die allerlei activiteiten organiseren waar je aan deel kunt nemen. Frits Berendes, voorzitter regio Utrecht/’t Gooi van Harteraad: “Onze regio heeft een samenwerkingsverband met een aantal ziekenhuizen in de regio. Die samenwerking verloopt tweeledig. Enerzijds vragen wij aan ziekenhuizen om samen met ons activiteiten te organiseren, zoals Hart&Vaatcafés. Anderzijds vragen ziekenhuizen aan ons om aanwezig te zijn of medewerking te verlenen bij activiteiten die zij organiseren. Denk aan publiekslezingen, open dagen en hartbeweegdagen. Ook bij projecten, zoals de ontwikkeling van e-health en telemonitoring, worden wij betrokken. Daarnaast verzorgen wij infomodules voor hartpatiënten, die zich in de revalidatiefase bevinden. Van zeer praktisch belang is, dat wij (en dat is niet zo moeilijk door de omvang van het aantal contacten) elkaar zeer goed kennen en dat we op elkaar onverkort kunnen rekenen.”

Ook vrijwilliger worden?

Wil je ook meehelpen om activiteiten te organiseren of te begeleiden, wil jij met jouw ervaring anderen helpen? Meld je dan bij ons aan. Onze regioconsulente neemt dan contact met je op om te kijken waar jouw interesses liggen.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief