Te veel vrouwen weten nu niet dat ze een hoog risico lopen op beroerte

Annemieke kreeg op haar 47e een beroerte. ‘Ik had eigenlijk geen idee wat een beroerte was. Ik had wel gehoord van de FAST (Face, Arm, Speech, Time) signalen waarmee je kan herkennen dat je een beroerte hebt. Bij mij waren die signalen niet als zodanig aanwezig in het begin. Wel was er een enorme duizeligheid en projectielbraken. Het werd door de dienstdoende arts gediagnostiseerd als een “verkoudheid op het evenwichtsorgaan”‘. Het hele verhaal van Annemieke is te lezen op haar blog.

Risico op tijd in beeld

‘Te veel vrouwen weten nu niet dat ze een hoog risico lopen op beroerte. Ze krijgen mogelijk dus te laat adviezen en medicijnen om een beroerte te voorkomen. Dat willen wij veranderen’, aldus arts-onderzoeker van het LUMC Hine van Os. Hij wil dat er meer wordt gedaan met kennis over risicofactoren voor beroerte die met name bij vrouwen een rol spelen, zoals migraine, zwangerschapsvergiftiging, en behandeling met hormonen. Daarvoor gaat hij software ontwikkelen die huisartsen na één muisklik vertelt hoe groot de kans op een beroerte is. Terugkijkend op de geschiedenis van Annemieke waren er gebeurtenissen die konden aangeven dat ze een verhoogd risico op beroerte liep. Zo had ze bij de geboorte van haar eerste kind pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging), een aanwijzing dat ze in de risicogroep zat voor een beroerte. Als deze informatie bij de artsen in het ziekenhuis bekend was geweest, was de beroerte mogelijk eerder als zodanig herkend. Dan had de behandeling twee dagen eerder kunnen starten, waardoor er minder schade aan de hersenen was opgetreden en de beperkingen nu minder waren.

Slimme software, voor arts én patiënt

Hine: ‘Onze slimme software stelt huisartsen in staat om op tijd op de hoogte te zijn van het verhoogde risico op beroerte, maar de software doet méér dan dat: ook naar de patiënt willen we het risico zo duidelijk mogelijk overbrengen, dit doen we middels inzichtelijke visualisaties van het risico. Want hoe beter de patiënt geïnformeerd is en haar persoonlijke risico begrijpt, hoe meer motivatie er is voor het slikken van medicijnen en verbeteren van de leefstijl.’
‘Het was fijn geweest als ik had geweten wat voor risico’s ik liep. Ik at wel gezond, sportte te weinig en had de stress van het combineren van baan en gezin. Specifieke leefstijladviezen zouden welkom zijn geweest,’ aldus Annemieke.

Kijk hier voor meer informatie over dit onderzoek.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief