Mijn werk is klaar

In januari 2019 gaf fysiotherapeut Job Brave zijn laatste lessen aan de hartsportgroep in de Tuinstraat in Eindhoven. Als alle verschillende activiteiten bij elkaar worden geteld heeft hij 40 jaar als hart-sportleider erop zitten.

Specialisatie hart- en vaatlijden

‘Al vroeg in mijn loopbaan als fysiotherapeut raakte ik geboeid door het werken met hartpatiënten. Vanuit de Scandinavische landen kwam de aanpak waarbij hartpatiënten veel eerder gemobiliseerd werden dan toen gebruikelijk was. De Nederlandse cardiologen pikten dit op en betrokken fysiotherapeuten bij de revalidatie van hartpatiënten. Ik volgde vervolgens een specialisatie cursus en haalde de aantekening “fysiotherapie voor hart- en vaatlijden”.’

Hartsportgroep

‘Steeds meer mensen vroegen om een vervolg na hun hartrevalidatie. De gewone sportverenigingen durfden dat niet aan. Daarom startte ik samen met collega Elly van Rijt in 1979 in Tongelre, Eindhoven, een hartsportgroep voor mensen tussen de 40 en 60 jaar. Vaak waren dat mensen die lang op een operatie hadden gewacht en soms ook mensen die wilden sporten voorafgaand aan hun operatie om de conditie te verbeteren.

In 1980 werd de EHTS – de Eindhovense Hart Trim Stichting opgericht. Voor de lessen leende ik in de eerste jaren een AED bij het ziekenhuis, totdat de Hartstichting er één schonk.

Daarnaast werkte ik ook mee aan de film ‘Eindfase van de klinische revalidatie’ om aan mensen die revalideerden of wilden revalideren de positieve resultaten van hartsport te laten zien.’

‘Tijdens de cursus ‘fysiotherapie voor hart- en vaatlijden’ ontmoette ik de mensen die naderhand de stichting Hart in Beweging (HIB) hebben opgericht. Ik was aanwezig bij de oprichtingsvergadering in 1988 van HIB.  HIB waaierde uit over Nederland. De werkvormen breidden zich uit naar zwemmen en sportief wandelen. Fysiotherapiepraktijken gingen cardiofitness aanbieden, evenals later de sportscholen.’

Ervaringen met reanimatie

‘Mijn vader overleed in 1980 aan een acuut hartinfarct. Dat was voor mij de motivatie om alles in te zetten bij de reanimatie. Dit jaar werd ik voor de tweede keer geconfronteerd met een sporter die een hartstilstand kreeg. Het calamiteitenplan ontvouwde zich naadloos: 112 bellen, kussen halen voor de patiënt, reanimatie beginnen, mensen naar buiten om de hulpdiensten, die er binnen 5 minuten waren, op te vangen. Inmiddels sport de patiënt weer enthousiast mee in de Tuinstraat.’

Onderscheiding

‘Ik ben actief geweest bij de opleiding van nieuwe hartsportleiders, die zullen voortzetten waar ik mij voor heb in gezet. Toen ik met pensioen ging, 4 jaar geleden, bood het MMC ziekenhuis mij een symposium aan. Namens De Hart&Vaatgroep (opvolger van Hart In Bweweging en de voorganger van Harteraad) mocht ik van Nensi Janssen een bronzen beeldje in ontvangst nemen. Eerder ontving ik al de gouden HIB speld.’

‘Ik beschouw mijn werk als klaar. Het voelt natuurlijk aan om nu op te houden.’

Harteraad-beweegpartners

Harteraad werkt met ruim 230 gecertificeerde beweegpartners door het hele land. Deze beweegcoaches volgen regelmatig een cursus van Harteraad om up-to-date te blijven.  Op de Hart&Vaatwijzer vind je de Harteraad beweegpartners.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief