man met hoofd in handen bij ervaringsverhaal over psychosociale zorg

Harteraad zet zich in voor psychosociale zorg

Beleidsadviseur Anne Kors-Walraven houdt zich bezig met project Psychosociale zorg.“Als je de ervaringsverhalen op onze website leest, wordt het al snel duidelijk: een ziekte of behandeling heeft niet alleen effect op je lichaam. Je kunt er ook angstig, somber of gespannen door worden. Ook kunnen problemen ontstaan in de omgang met naasten of op het werk. Bij onvoldoende hulp is de kans groot dat deze klachten erger worden, wat het lichamelijk herstel in de weg staat. Om hier wat aan te doen, doet Harteraad mee aan het project psychosociale zorg”, aldus onze beleidsmedewerker Anne.

“Samen met tien patiëntenorganisaties willen we dat niet-lichamelijke klachten bij mensen met een aandoening en hun naasten sneller ontdekt worden. Dit doen we onder andere door te werken aan heldere informatie over niet-lichamelijke klachten bij een aandoening. Met deze informatie krijgen mensen beter inzicht in wat voor gevolgen een aandoening kan hebben. Voor zij die hulp willen bij hun klachten wordt een keuzehulp gemaakt met behandelmogelijkheden en een verwijskaart naar gespecialiseerde zorgverleners. Met deze middelen kun je gemakkelijker de zorg en zorgverlener vinden die bij je past.

Waar staan we?

Het project loopt nu acht maanden en we zijn op volle stoom. Er wordt algemene patiënteninformatie ontwikkeld over niet-lichamelijke klachten bij ziekte. Dit doen we voor jeugdigen (tot 18 jaar), volwassenen en naasten. Er zijn groepsgesprekken en interviews gehouden om vast te stellen welke vragen beantwoord moeten worden in de patiënteninformatie. Bijvoorbeeld: wat zijn psychosociale klachten? Waar kan ik terecht voor hulp of ondersteuning? Wat zijn de gevolgen voor mijn dagelijks leven en hoe ga ik om met mijn omgeving?

Voor het ontwikkelen van de informatie-keuzehulp is een groepsgesprek gehouden en een korte vragenlijst uitgezet. Hierdoor weten we nu welke vragen bij patiënten spelen rondom de keuze voor een type psychosociale zorgverlener (denk aan een psycholoog, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger, etc.).

Planning komend half jaar

Eind 2018 wordt de algemene patiënteninformatie voor de drie doelgroepen (jeugdigen, volwassenen, naasten) afgerond en openbaar gemaakt. Daarnaast zal Harteraad aandoeningsspecifieke informatie ontwikkelen over psychosociale zorg. Ook wordt de informatie-keuzehulp verder ontwikkeld.

Deelnemers

Dit project wordt uitgevoerd op basis van een subsidie van Zorginstituut Nederland. De betrokken (patiënten)organisaties zijn: Harteraad, Dwarslaesie Organisatie Nederland, Huidpatiënten Nederland, Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties, Oogvereniging, Stichting Kind en Ziekenhuis, Nederlandse Stichting Overgewicht, Family and Patient Centered Intensive Care, Nierpatiënten Vereniging Nederland en Nederlands Instituut van Psychologen. Ons gezamenlijke doel binnen dit project is psychosociale zorg standaard onderdeel maken van de zorg.”

Infographic project Psychosociale zorg

afbeelding Infographic project Psychociale Zorg

 

 

 

 

 

 

Wees stress de baas

Stress is een van de risicofactoren voor hart- en vaatzieken. De kans op hart- en vaatziekten kun je verkleinen door stress te verminderen of liefst te voorkomen. Om jou hierbij te helpen ontwikkelde Harteraad de e-training ‘omgaan met stress’. Volg de training nu gratis vanuit huis.

 

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief