Ervaringsverhaal Marlieke over CVA beroerte zorg voor patienten

Goede beroertezorg voor patiënten

Bij een beroerte, ook wel CVA genoemd, is er een beschadiging in je hersenen. Wat voor beschadiging en wat de gevolgen zijn, kan nogal verschillen. Voor de behandeling heb je met meerdere zorgverleners en vakgebieden te maken. Wat is voor patiënten en naasten belangrijk bij deze zorg? Onze relatiemanager Marlieke Janssen ten Haaf zet het op een rij en illustreert dit met citaten van patiënten.

Samenwerking is nummer 1

Samenwerking tussen zorgverleners is enorm belangrijk. In Nederland valt op dit gebied nog heel wat te verbeteren, ook voor mensen die recent een CVA hadden.

“Iedere zorgverlener werkt vanuit zijn eigen discipline, het is voor mij een rommelig geheel dat alleen zorgverleners kennen”

Passend informeren

Uiteraard wil je goed geïnformeerd zijn, passend bij jouw situatie en bij jouw vragen. Een verwijzing naar patiëntenorganisaties, informatie over wat je mag doen, waar hulp te krijgen is, helpt om meer inzicht te krijgen. Toch blijkt dit in de praktijk er snel tussendoor te glippen of de informatie is onvolledig.

“Ik had te weinig mee gekregen; informatie, revalidatie, problemen… Ik wist niet waar te beginnen”

Ook wordt begeleiding om een nieuw CVA te voorkomen gemist, vooral als het om een TIA (een lichte beroerte) gaat.

Voorbereid op thuis

Na alle hectiek in het ziekenhuis is de omslag naar thuis groot. De voorbereiding hierop is belangrijk. Naasten springen in, maar een goede voorbereiding op wat je thuis tegen kunt komen en hoe je daar op in speelt, kan veel beter.

“Toen ik thuis kwam, was ik echt aangewezen op mezelf”

Onderzoek

In groepsgesprekken hebben we uitgediept wat er speelt: wat gaat er mis, wat gaat er goed? In een online vragenlijst gaven 535 patiënten aan hoe zij de CVA-zorg ervaren. Wil je hierover meer weten? Een kleine toelichting staat hier. Vragen kun je stellen aan beleidsadviseur Anne Kors-Walraven van Harteraad.

Verbeterpunten CVA-zorg

  1. De betrokken zorgverleners werken goed samen. Oók als het gaat om zorgverleners van verschillende disciplines (bijvoorbeeld de cardioloog en neuroloog).
  2. De zorgverlener biedt informatie die past bij de patiënt.
  3. De zorgverlener bereidt de patiënt en zijn naasten goed voor op het ontslag uit het ziekenhuis.

Belangrijk knelpunt bij TIA: De zorgverlener biedt begeleiding om het risico op een nieuwe CVA en hart- en vaataandoeningen aan te pakken.

En nu verder

De verbeterpunten staan nu in zogenaamde kwaliteitscriteria. Dit geeft een duidelijk overzicht en wordt ingezet om de zorg te verbeteren. We delen deze informatie met  partijen zoals Kennisnetwerk CVA, hersenletsel.nl, Hartstichting, Hersenstichting, neurologen, cardiologen en patiënten. En we brengen dit in bij de richtlijn hersenbloeding en beroerte en bij indicatoren voor ziekenhuiszorg voor CVA. Het patiëntenperspectief is essentieel om CVA-zorg effectief en passend te maken en dat zal Harteraad blijven aankaarten.

Hans van Laarhoven, hoofd afdeling zorg, en Marlieke Janssen Ten Haaf, presenteren de verbeterpunten voor goede beroertezorg voor patiënten.

Hans van Laarhoven, hoofd afdeling zorg, en Marlieke Janssen Ten Haaf, presenteren de verbeterpunten voor goede beroertezorg voor patiënten.

 

Een beroerte (CVA) is de verzamelnaam voor een herseninfarct en een hersenbloeding. Bij een beroerte werkt plotseling een deel van de hersenen niet meer. Een beroerte kan leiden tot (gedeeltelijke) verlammingen aan een zijde van het lichaam, spreek- en taalstoornissen, stoornissen in het zien, verwaarlozing (neglect) van een lichaamszijde en veranderingen in gedrag en persoonlijkheid.

Lees ook het ervaringsverhaal van Henk Jan, die eind 2013 getroffen werd door een beroerte.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief