Belangenbehartiging van mensen met hart- en vaataandoeningen

Frits is regiovoorzitter en lid van de ledenraad van Harteraad. Frits vertelt waarom het belangrijk is om voor mensen met hart- en vaataandoeningen op te komen.Frits is voorzitter van regio Utrecht/’t Gooi van Harteraad en lid van de ledenraad. “Toen ik de leeftijd van 60 jaar bereikte, ging ik met vervroegd pensioen. Dan val je letterlijk in een gat met vrije tijd. Toevallig werd mij via mijn echtgenote gevraagd of ik voorzitter wilde worden van de afdeling Utrecht van de vereniging Hartezorg, een rechtsvoorganger van Harteraad. Ik heb die vraag met ‘ja’ beantwoord, omdat zo’n activiteit mij maatschappelijk nuttig als invulling voor mijn vrije tijd leek. Ik heb er nooit spijt van gehad. Kortom, ik ben eigenlijk bij toeval vrijwilliger geworden bij wat nu Harteraad is.

Mijn streven binnen Harteraad is om de belangen van mensen met hart- en vaataandoeningen zo optimaal mogelijk te behartigen. Daar hoort dan natuurlijk bij, dat onze vereniging toegankelijk moet zijn voor iedereen, dus niet alleen de doelgroep, maar ook voor hun naasten en andere belangstellenden.

Samenwerken met ziekenhuizen

Onze regio is een kleine regio met een beperkt aantal ziekenhuizen, waarmee Harteraad een samenwerkingsverband heeft. Die samenwerking verloopt tweeledig: enerzijds vragen wij aan ziekenhuizen om met ons voor onze doelgroep activiteiten te organiseren, zoals Hart&Vaatcafés en voorlichtingsactiviteiten. Anderzijds vragen ziekenhuizen aan ons om aanwezig te zijn of om mee te werken aan activiteiten die zij organiseren. Denk aan publiekslezingen, open dagen en voorlichtingsdagen. Ziekenhuizen betrekken ons ook bij de diverse projecten – zoals de ontwikkeling van e-health en telemonitoring – en zij vragen regelmatig om fysieke medewerking. Daarnaast verzorgen wij infomodules voor hartpatiënten, die zich in de revalidatiefase bevinden.
Van zeer praktisch belang is, dat de ziekenhuizen en wij (en dat is niet zo moeilijk door de omvang van het aantal contacten) elkaar zeer goed kennen en dat we op elkaar onverkort kunnen rekenen.

De Hart&Vaatcafés organiseren we in het UMC Utrecht, Meander Medisch Centrum in Amersfoort, het Diakonessenhuis in Utrecht, het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein en het Tergooi ziekenhuis in Blaricum/Hilversum. We nodigen experts en ervaringsdeskundigen uit om te vertellen over actuele onderwerpen rondom hart- en vaataandoeningen. Denk aan onderwerpen zoals ‘Vrouwen en hart- en vaatziekten’ en ‘Hartritmestoornissen’. Voor mensen met hart- en vaataandoeningen en hun naasten zijn dit mooie ontmoetingsmomenten; het is fijn om te weten dat je niet alleen staat met je aandoening.”

Word ook vrijwilliger

Vind jij het ook fijn om een waardevolle bijdrage te leveren aan onze samenleving?  Harteraad is altijd op zoek naar vrijwilligers. Samen kijken we welke rol jij binnen de organisatie kunt vervullen, zodat we jouw talenten optimaal  benutten. Meld je vandaag nog aan en wij nemen contact met je op!

 

 

 

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief