Dossier Hartrevalidatie – Samenwerkingsprogramma met de Hartstichting

Hartrevalidatie vermindert de kans op nieuwe hartproblemen met 50% en de kans op sterfte als gevolg van hartproblemen met 30%. Toch volgt naar schatting nog geen 40% van alle hartpatiënten een hartrevalidatieprogramma. In een groot samenwerkingsprogramma met de Hartstichting hebben wij samen gezegd dat dit beter kan. Ons doel: iedereen die behandeld is vanwege zijn hart krijgt een intakegesprek voor hartrevalidatie en passende begeleiding tijdens én na hartrevalidatie.

Noodzaak van het programma

Het aantal mensen dat deelneemt aan hartrevalidatieprogramma’s is lager dan zou moeten, gebaseerd op cijfers over hartziekten en de gerelateerde richtlijnen. Dit komt onder andere omdat cardiologen onvoldoende doorverwijzen naar hartrevalidatieprogramma’s. Daarbij wordt hartrevalidatie ook lang niet altijd aangeboden na álle hartaandoeningen waarvoor de Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie het programma voorschrijft. Ook volgt niet iedereen met een verwijzing ook daadwerkelijk hartrevalidatie. Deelname aan hartrevalidatie verschilt sterk per patiëntengroep en per aandoening, net als de deelname aan de verschillende onderdelen binnen het hartrevalidatieprogramma. Na afloop van de reguliere revalidatieprogramma’s houden veel mensen een gezonde leefstijl niet lang vol. Er is onvoldoende doorstroom naar geschikte vervolgactiviteiten voor bewegen en leefstijlbegeleiding waar vervolgens dus niet aan deelgenomen wordt.

Wat willen we verbeteren?

  • Het verwijsproces door zorgaanbieders naar hartrevalidatie
  • Motivatie voor deelname door patiënten doordat zij nut en noodzaak van het programma kennen
  • Participatie in het algemeen door middel van een programma wat meer op maat is
  • Blijven (of hervatten) bewegen en leefstijlbegeleiding na afloop van hartrevalidatie

Wat we willen bereiken?

  • Iedereen die in aanmerking komt voor een hartrevalidatie wordt verwezen en krijgt een afspraak voor een intakegesprek
  • Iedereen die besluit tot hartrevalidatie neemt daadwerkelijk deel en maakt het programma ook af
  • Meer vrouwen, ouderen, nieuwe Nederlanders, mensen met lagere inkomens en mensen met meerdere ziektebeelden nemen deel aan hartrevalidatie
  • Iedereen krijgt ná hartrevalidatie begeleiding bij een gezonde leefstijl en vindt de weg naar passende beweegactiviteiten

Meedoen? Goed voorbeeld?

Stuur een e-mail naar onze beleidsadviseurs Inge van den Broek en Marlies Kerkhof via hartrevalidatie@harteraad.nl

Media

Bekijk en link naar onze Youtube filmpjes:

Felix over zijn hartrevalidatie
Rianne over haar hartrevalidatie
Herbert over zijn hartrevalidatie
Cardioloog Roderik Kraaijenhagen over hartrevalidatie

De filmpjes van Felix, Rianne, Herbert en Roderik zijn ook beschikbaar voor gebruik via internet (MP4; max 100 MB) en narrow casting (Quicktime H264 ). Stuur hiervoor een e-mail naar hartrevalidatie@harteraad.nl

Meer informatie

Harteraad

NVVC

Multidisciplinaire richtlijn Hartrevalidatie (2011)
Beslisboom Hartrevalidatie (2012)
Praktijkrichtlijn Hartrevalidatie NVVC (2011)

Hartstichting

Informatie over hartrevalidatie op de website