• Home
  • Therapietrouw Hartfalen

Dossier Therapietrouw Hartfalen

Met ‘therapietrouw hartfalen’ willen we bereiken dat het gemakkelijker wordt voor mensen met hartfalen om hun therapie vol te houden. Samen met de Hartstichting willen we met dit programma bijdragen aan het verminderen van de ziektelast voor hart- en vaatziekten: minder mensen die ziek worden, minder vroegtijdige sterfte en minder ernst van de gevolgen van hart- en vaatziekten.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief