Dossier Therapietrouw Hartfalen – Samenwerkingsprogramma met Hartstichting

‘Therapietrouw hartfalen’ is één van de programma’s die gaat bijdragen aan het verminderen van de ziektelast voor hart- en vaatziekten: minder mensen die ziek worden, minder vroegtijdige sterfte en minder ernst van de gevolgen van hart- en vaatziekten. Het programma voeren we samen met de Hartstichting uit. We willen bereiken dat het gemakkelijker wordt voor mensen met hartfalen om hun therapie vol te houden.

Noodzaak van het programma

In Nederland leven ruim 230.000 mensen met hartfalen en krijgen ieder jaar ongeveer 40.000 mensen voor het eerst deze diagnose. Jaarlijks zijn er bijna 31.000 ziekenhuisopnamen voor hartfalen. De Hartstichting heeft laten berekenen dat uitgaande van de groei van de bevolking het aantal mensen met hartfalen verdubbeld zal zijn in 2040. Mensen hebben naast hartfalen vaak andere (hart/vaat)ziekten.

Hartfalen is vaak niet te genezen, maar met behandelingen wordt het hart in een zo goed mogelijke conditie gehouden. Voor de meeste mensen met hartfalen betekent dit dat zij hun leven lang onder behandeling blijven. Dit vraagt nogal wat van mensen en hun naasten. Het programma therapietrouw zorgt ervoor dat zij de therapie zo goed mogelijk kunnen volhouden.

Wat willen we verbeteren?

 • Een gezamenlijke aanpak op maat: zorgverlener en patiënt beslissen samen welke behandeling, zorg en steun het beste bij de patiënt past
 • Patiënten worden toegerust om een meer actieve rol in te nemen ten aanzien van eigen gezondheid en zorg.
 • Belemmeringen die therapietrouw in de weg staan, worden aangepakt.

Wat we willen bereiken?

 • Het wordt gemakkelijker om therapie bij hartfalen vol te houden.

Bij de therapie gaat het om:

 • Het gebruik van medicijnen
 • Gezond eten, weinig zout, op gewicht blijven
 • Bewegen
 • Het herkennen van signalen van verslechtering
 • Regelmatig wegen
 • Vochtbeperking (bij ernstig hartfalen)

Eigenaarschap

Een behandeling is gemakkelijker vol te houden als je zelf achter de behandeling staat: dat je de aandoening en de behandeling begrijpt, dat je meedenkt en meebeslist over behandelmogelijkheden en dat je zelf bij kunt sturen. Alles passend bij jouw medische situatie en wat jij belangrijk vindt in je leven. Deze insteek noemen we ‘eigenaarschap’. Het past bij de bekende woorden ‘gedeelde besluitvorming’, persoonsgerichte zorg, eigen regie, empowerment, zelfmanagement etc.

Activiteiten/projecten 2018 en 2019

We beginnen bij de basis: wat vinden patiënten zelf? Daarom zijn er inmiddels twee focusgroepen gehouden: ‘Hoe houd je therapie vol en ‘Ervaring met de zorg’. Daarnaast wordt er een patiëntenpoule samengesteld, zodat patiënten kunnen meedenken met projecten. Onmisbaar is ook de expertgroep waarin veel zorgprofessionals, onderzoekers en patiënten participeren. De eerste expertmeeting vond plaats op 25 september 2018.

Samenvatting groepsgesprekken
Groepsgesprek volhouden behandeling
Groepsgesprek ervaringen met de zorg

Andere projecten zijn:

 1. Patiënten informeren over aanbod (zoals informatie en hulpmiddelen) dat hen kan helpen om hun eigenaarschap te vergroten.
 2. Het maken van een patiëntenzorgpad hartfalen: welke zorg kunnen patiënten gemiddeld verwachten en wat kunnen ze zelf doen zodat ze zorg krijgen die bij hen past.
 3. Evaluatie van het gebruik van het individueel zorgplan hartfalen onder zorgverleners en patiënten.
 4. Het maken van informatie over psychosociale zorg voor hartfalenpatiënten.
 5. Bevorderen van eHealth zoals het stimuleren van telebegeleiding: Harteraad zit in het Vliegwiel en is net als in 2013 en 2017 van plan om het aanbod in Nederland te inventariseren.
 6. Het stimuleren van hartrevalidatie voor mensen met hartfalen en ná hartrevalidatie mogelijkheden voor sporten en bewegen.
 7. Deelname aan de ontwikkeling van de ziektelastmeter hartfalen.
 8. Het voorkomen van ongewenste medicatiewissel
 9. De informatievoorziening rond het gebruik van medicijnen optimaliseren.

Meer informatie

Ideeën? Vragen?

Heb je ideeën of juist vragen over dit programma neem dan contact op met Anne-Margreet Strijbis: via de e-mail  of telefonisch op 088-1111613.

Het programmateam bestaat uit Dennis Duiker, Judith van der Vloed, Ineke Nederend (Hartstichting) en Anne-Margreet Strijbis.

Cijfers

Hartstichting: cijfers 2018, hoofdstuk 2 en 5 en cijfers 2015, hoofdstuk 3.

Informatie over hartfalen Harteraad

Harteraad website
Kwaliteitscriteria hartfalen

Nederlandse Vereniging voor Cardiologie: Connect hartfalen

Harteraad neemt deel aan het programma Connect hartfalen.

Richtlijnen

Website NVVC
Website Nederlands Huisartsen Genootschap