• Home
  • Dossiers van Harteraad

Dossiers van Harteraad

Harteraad heeft met de Harteraad Monitor onderzocht welke thema’s prioriteit hebben voor mensen met hart- en vaataandoeningen. Dit zijn medicijngebruik, veilig en verantwoord bewegen en de psychosociale gevolgen van hart- en vaataandoeningen. Bij alle thema’s is het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan de verschillen tussen mannen en vrouwen.

Harteraad zorgt ervoor dat de belangen van mensen met hart- en vaataandoeningen rondom deze onderwerpen worden behartigd. Dit doen we door in gesprek te gaan beleidsmakers, politici, zorgverzekeraars en zorginstellingen zoals ziekenhuizen. Daarnaast dragen we bij aan wetenschappelijk onderzoek en de toepassing daarvan. Ook ondersteunen we patiënten bij het krijgen van goede informatie en invloed op hun behandeling en zorg.

We willen jou op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen deze onderwerpen. Daarom hebben wij dossiers ontwikkeld met alle informatie over deze onderwerpen en hoe Harteraad zich inzet.

Harteraad monitor

Het werk dat Harteraad doet, moet iets toe kunnen voegen aan het leven van mensen met hart- en vaataandoeningen. Daarom is het belangrijk om te weten wat zij vinden van het werk van Harteraad. In 2018 ontwikkelden we daarom de Harteraad monitor. Dit instrument monitort…

lees verder

Dossier Hartrevalidatie – Samenwerkingsprogramma met de Hartstichting

Ons doel: iedereen die behandeld is vanwege zijn hart krijgt een intakegesprek voor hartrevalidatie en passende begeleiding tijdens én na hartrevalidatie.

lees verder

Dossier corona

Update 02-07-2020 Het corona virus houdt ons nog steeds in zijn greep. Ook nu er versoepelingen optreden, zien we weer andere uitdagingen. Denk aan het reizen in het openbaar vervoer, of het moeten reserveren voor een museumbezoek. Harteraad hoort van mensen met hart- of vaataandoeningen…

lees verder

Dossier Therapietrouw Hartfalen – Samenwerkingsprogramma met Hartstichting

‘Therapietrouw hartfalen’ is één van de programma’s die gaat bijdragen aan het verminderen van de ziektelast voor hart- en vaatziekten.

lees verder
Banner illustratie van eten en medicijnen

Dossier medicijnen

Harteraad vindt het belangrijk dat mensen met een hart- of vaataandoening kunnen beschikken over veilige en betaalbare medicijnen. Terugdringen van wisselen medicijnen om niet-medische redenen In de apotheek krijgen hart- en vaatpatiënten vaak een ander medicijn dan zij gewend zijn. Zij krijgen dan een medicijn…

lees verder

Iets opgevallen?

Neem contact met ons op