• Home
  • Terugdringen van wisselen medicijnen om niet-medische redenen

Terugdringen van wisselen medicijnen om niet-medische redenen

In de apotheek krijgen hart- en vaatpatiënten vaak een ander medicijn dan zij gewend zijn. Zij krijgen dan een medicijn met dezelfde werkzame stof maar van een ander merk. Dit komt door verschillende vormen van medicijninkoop van zorgverzekeraars en apothekers. Uit onderzoek blijkt dat het wisselen om niet-medische redenen grote gevolgen kan hebben voor hart- en vaatpatiënten.

Harteraad vindt dat mensen met chronische aandoeningen het medicijn moeten krijgen dat bij hen past. De zorg moet betaalbaar blijven, maar dit mag niet ten koste gaan van de gezondheid van patiënten, hun welbevinden en het vertrouwen in hun behandeling. Daarom willen we:

  • dat er bij bepaalde medicijnen nooit wordt gewisseld;
  • dat bij alle overige medicijnen onder strenge voorwaarden maximaal één keer wordt gewisseld.

Samen met andere patiëntenorganisaties lobbyen we om dit voor elkaar te krijgen. We zorgen dat we mensen met een hart- of vaataandoening informeren over hun huidige rechten. Denk bijvoorbeeld aan de regels die er zijn rond medische noodzaak.

Meer weten over het wisselen van medicijnen?

Je lees het hier

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief