• Home
  • Medicijntekorten

Medicijntekorten

Bij een medicijntekort is een bepaald geregistreerd medicijn (tijdelijk) niet of onvoldoende beschikbaar. Medicijnen zijn steeds vaker niet leverbaar. In 2022 steeg het tekort aan medicijnen met 50 procent, van 1007 (2021) naar 1514 (2022). Dat meldde de KNMP, de beroepsvereniging van apothekers.

Er kunnen verschillende oorzaken zijn van een medicijntekort. Denk hierbij aan:

  • tekort aan grondstoffen;
  • problemen met het productieproces;
  • lage prijzen die in Nederland worden betaald ten opzichte van het buitenland;
  • het preferentiebeleid (voorkeursbeleid) van zorgverzekeraars.

Er kunnen verschillende oorzaken tegelijk spelen. Als de oorzaken van het probleem bekend zijn, dan is het makkelijker om te zoeken naar een oplossing.

Harteraad vindt het zorgelijk dat er steeds vaker een tekort is aan medicijnen. Voor mensen met hart- en vaataandoeningen zijn medicijnen erg belangrijk om een goed leven te kunnen leiden.

Harteraad volgt de ontwikkelingen rondom medicijntekorten doorlopend en spreekt met organisaties om te kijken naar oplossingen. Bij een tekort aan medicijnen voor mensen met hart- en vaataandoeningen informeren we onze achterban. Ook bespreken we het tekort met betrokken organisaties, zoals het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) en de KNMP (brancheorganisatie voor apothekers).

Heb je te maken met leveringsproblemen van medicijnen?

Laat het ons weten via ons Meldpunt

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief