• Home
  • Eerste coronaprikken vanaf 2 oktober

Eerste coronaprikken vanaf 2 oktober

Mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, waaronder 60-plussers, kunnen vanaf maandag 2 oktober weer een coronaprik halen. Dit geldt ook voor zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten.

De coronaprik wordt gegeven door de GGD met het meest actueel beschikbare vaccin, namelijk het zogeheten XBB-vaccin.

De najaarsronde is bedoeld voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona. Dat wil zeggen: 60-plussers, volwassenen die een griepprik-uitnodiging krijgen, medisch hoog risicogroepen en zwangeren. Ook zorgmedewerkers met direct patiënt– en/of cliëntcontact mogen een coronaprik halen. Mensen die niet tot de doelgroep behoren, maar vanwege een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts, toch een coronaprik willen halen, mogen ook een afspraak maken. Dit kan dan vanaf half oktober via planjeprik.nl of 0800 7070.

Het is tot eind december 2023 mogelijk om de coronaprik te halen. Voor zwangeren en mensen met een hoog medisch risico die door een arts worden doorverwezen blijft de coronaprik ook daarna beschikbaar.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief