• Home
 • Dossier Hartrevalidatie – Samenwerkingsprogramma met de Hartstichting

Dossier Hartrevalidatie – Samenwerkingsprogramma met de Hartstichting

Hartrevalidatie vermindert de kans op nieuwe hartproblemen met 50% en de kans op sterfte als gevolg van hartproblemen met 30%. Toch volgt naar schatting nog geen 40% van alle hartpatiënten een hartrevalidatieprogramma. In een groot samenwerkingsprogramma met de Hartstichting hebben wij samen gezegd dat dit beter kan. Ons doel: iedereen die behandeld is vanwege zijn hart krijgt een intakegesprek voor hartrevalidatie en passende begeleiding tijdens én na hartrevalidatie.

Tele-hartrevalidatie

Voor veel hartpatiënten is het vanwege het coronavirus en de landelijke maatregelen niet mogelijk om hartrevalidatie te volgen. Hartrevalidatieprogramma’s zijn stopgezet of uitgesteld met als gevolg het stilvallen van revalidatieproces en dreigende lange wachtlijsten na de crisis. Harteraad en de Hartstichting roepen samen ziekenhuizen en revalidatiecentra op om versneld hartrevalidatie op afstand in te zetten. Zo wordt de continuïteit en daarmee het herstel van patiënten gewaarborgd. Tele-hartrevalidatie kan juist nu een uitkomst bieden.

Voorwaarden tele-hartrevalidatie

Voor het aanbieden van tele-hartrevalidatie heeft de NVVC een position statement geformuleerd waarin wordt aangegeven hoe tele-hartrevalidatie tijdens de Coronacrisis vorm te geven is. Ook zijn afspraken gemaakt met de Nederlandse Zorgautoriteit over de vergoeding van tele-hartrevalidatie.

Mogelijkheden

Op dit moment heeft het BENEFIT-consortium mogelijkheden gecreëerd om hartrevalidatie op afstand en per direct mogelijk te maken voor ziekenhuizen en revalidatiecentra. Geheel volgens de position paper van de NVVC over tele-hartrevalidatie.

Daarnaast wordt het aanbod tele-hartrevalidatie geïnventariseerd en door Harteraad en de Hartstichting gepubliceerd. Zo hebben patiënten inzicht waar zij eventueel tele-hartrevalidatie kunnen volgen.

Op de kaart

Op dit moment is bij Harteraad bekent dat de volgende zorginstellingen tele-hartrevalidatie aanbieden:

 • Albert Schweitzer Ziekenhuis
 • BovenIJ ziekenhuis
 • CardioVitaal
 • Capri
 • Isala
 • Maxima Medisch Centrum
 • Medisch Spectrum Twente
 • Libra Revalidatie & Audiologie
 • UMC Utrecht

In onderstaande video van MMC en Harteraad vertelt René Eldijk wat tele-hartrevalidatie – hartrevalidatie thuis – voor hem betekent.

Vragen over het bestaande aanbod tele-hartrevalidatie, de mogelijkheden om benoemd te worden op de website van Harteraad of advies bij de ontwikkeling van tele-hartrevalidatie? Stuur een mail naar hartrevalidatie@harteraad.nl

Toelichting samenwerkingsprogramma

Het aantal mensen dat deelneemt aan hartrevalidatieprogramma’s is lager dan zou moeten, gebaseerd op cijfers over hartziekten en de gerelateerde richtlijnen. Dit komt onder andere omdat cardiologen onvoldoende doorverwijzen naar hartrevalidatieprogramma’s. Daarbij wordt hartrevalidatie ook lang niet altijd aangeboden na álle hartaandoeningen waarvoor de Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie het programma voorschrijft. Ook volgt niet iedereen met een verwijzing ook daadwerkelijk hartrevalidatie. Deelname aan hartrevalidatie verschilt sterk per patiëntengroep en per aandoening, net als de deelname aan de verschillende onderdelen binnen het hartrevalidatieprogramma. Na afloop van de reguliere revalidatieprogramma’s houden veel mensen een gezonde leefstijl niet lang vol. Er is onvoldoende doorstroom naar geschikte vervolgactiviteiten voor bewegen en leefstijlbegeleiding waar vervolgens dus niet aan deelgenomen wordt.

Wat willen we verbeteren?

 • Het verwijsproces door zorgaanbieders naar hartrevalidatie
 • Motivatie voor deelname door patiënten doordat zij nut en noodzaak van het programma kennen
 • Participatie in het algemeen door middel van een programma wat meer op maat is
 • Blijven (of hervatten) bewegen en leefstijlbegeleiding na afloop van hartrevalidatie

Wat we willen bereiken?

 • Iedereen die in aanmerking komt voor een hartrevalidatie wordt verwezen en krijgt een afspraak voor een intakegesprek
 • Iedereen die besluit tot hartrevalidatie neemt daadwerkelijk deel en maakt het programma ook af
 • Meer vrouwen, ouderen, nieuwe Nederlanders, mensen met lagere inkomens en mensen met meerdere ziektebeelden nemen deel aan hartrevalidatie
 • Iedereen krijgt ná hartrevalidatie begeleiding bij een gezonde leefstijl en vindt de weg naar passende beweegactiviteiten

Meedoen? Goed voorbeeld?

Stuur een e-mail naar onze beleidsadviseurs via hartrevalidatie@harteraad.nl

Meer informatie

Harteraad

NVVC

Multidisciplinaire richtlijn Hartrevalidatie (2011)
Beslisboom Hartrevalidatie (2012)
Praktijkrichtlijn Hartrevalidatie NVVC (2011)

Hartstichting

Informatie over hartrevalidatie op de website

Filmpjes: wat kan hartrevalidatie voor jou betekenen?

In de serie ‘Hartrevalidatie – Hoe pak je het leven op ná een hartaandoening’ laten patiënten en een cardioloog zien wat hartrevalidatie voor je kan betekenen.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief