Dosering van medicijnen bij hartfalen

Vandaag verscheen in de media het bericht dat vrouwen met hartfalen beter af zouden zijn met een lagere dosering van hun medicijnen dan mannen met hartfalen.

Het bericht is afkomstig van een publicatie in de ‘Lancet’, een gerenommeerd Brits medisch vaktijdschrift. Het UMC Groningen heeft bijgedragen aan deze analyse.

Hartfalen betreft een verminderde pompwerking van het hart. De oorzaak hiervan kan divers zijn. Hartfalen kan ontstaan na één of meer hartinfarcten, bij hoge bloeddruk, bij hartritmestoornissen, hartklepafwijkingen, als gevolg van hartspierziekte etc.

Soms is het mogelijk om de oorzaak aan te pakken maar vaak richt de behandeling zich op het verminderen van klachten. Dat gebeurt met diverse soorten medicijnen afhankelijk van de aandoeningen en klachten die iemand heeft.

De uitkomst van het onderzoek uit The Lancet is dat vrouwen  die een lagere dosering  innemen dan volgens de richtlijnen voor het behandelen van hartfalen wordt aanbevolen, daar beter op zouden reageren. Tot nu toe wordt in de richtlijn voor hartfalen  bij medicatie-advies geen rekening gehouden met man/vrouwverschillen.

De resultaten uit het onderzoek zijn onvoldoende om richtlijnen voor zorgprofessionals al aan te passen. Maar dit onderzoek bevestigt weer:

  • dat er meer onderzoek nodig is naar man-vrouw verschillen en medicijnen voor hart- en vaatziekten, in dit geval dus hartfalen.
  • de noodzaak voor zorgverleners om samen met de patiënt in gedeelde besluitvorming te komen tot optimaal medicatiebeleid: maatwerk!
  • dat je, als je behandeld wordt voor hartfalen en nog klachten en/of last van bijwerkingen hebt, met je behandelend arts bespreekt of jij, in jouw situatie, wel de juiste medicatie en juiste dosering krijgt. Dus niet stoppen of wijzigen van de medicatie zonder dit te bespreken met je huisarts.

Wie meer wil weten over dit onderzoek: luister naar het interview dat op NPO1 gehouden is op 23 augustus met de Nederlandse onderzoekster Bernadet Santema van het UMC Groningen.

https://www.nporadio1.nl/homepage/18256-vrouwen-hebben-genoeg-aan-veel-lagere-dosering-medicijn-tegen-hartfalen

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief