• Home
  • Nieuws
  • Dit verandert er aan de zorgverzekering in 2020

Dit verandert er aan de zorgverzekering in 2020

Met Prinsjesdag heeft het kabinet bekendgemaakt wat er allemaal verandert aan de zorgverzekering in 2020. De zorgpremie stijgt met ongeveer drie euro per maand en de korting op collectieve zorgverzekeringen gaat omlaag. Maar er is ook goed nieuws: de basisverzekering wordt uitgebreid met een aantal vergoedingen en medicijnen. En het eigen risico blijft op 385 euro.

Zorgpremie stijgt met drie euro per maand

De zorgverzekering is de afgelopen jaren flink duurder geworden. En ook voor 2020 verwacht het kabinet een hogere premie. De jaarpremie voor een basisverzekering is volgend jaar 1.421 euro. Dit jaar was dat nog 1.384 euro. Dit is overigens een schatting van het kabinet; uiteindelijk bepalen de zorgverzekeraars zelf de definitieve zorgpremie voor 2020.

Korting collectieve zorgverzekering van 10 naar 5 procent

Veel Nederlanders hebben een collectieve zorgverzekering, bijvoorbeeld via hun werkgever. Met een collectieve zorgverzekering krijg je korting op de premie. Maar die korting gaat in 2020 omlaag, van 10 naar 5 procent. Dit besloot de minister al in 2018.

Verhoging zorgtoeslag

Er komt een extra verhoging van de zorgtoeslag, de tegemoetkoming in de zorgkosten voor mensen met lage inkomens. Die stijgt daardoor met 67 euro voor alleenstaanden en 95 euro voor meerpersoonshuishoudens. Dat is meer dan de verwachte stijging van de premie. Verder komt het kabinet vóór de zomer van 2020 met voorstellen voor een toekomstbestendige zorg.

Meer vergoedingen en medicijnen in de basisverzekering

De basisverzekering wordt in 2020 op een aantal punten uitgebreid:

  • Een logeervergoeding van 75 euro per nacht voor mensen die minimaal drie dagen achter elkaar naar het ziekenhuis moeten.
  • Geen eigen risico meer voor een begeleidingstraject om te stoppen met roken.
  • Vergoeding voor geneeskundige zorg door een specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten.
  • Er komt meer ruimte voor de vergoeding van dure medicijnen.
  • Uitbreiding vergoeding zittend ziekenvervoer bij geriatrische revalidatie.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief