Digitale inzage in je medische gegevens

Vanaf 1 juli 2020 heb je wettelijk recht op elektronische inzage van je medisch dossier. Ook heb je recht op een gratis digitaal afschrift. Veel mensen vinden dit belangrijk, omdat je je gegevens dan rustig kan nalezen, controleren en overzicht hebt.

Per 1 juli 2020 is de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wvpz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volledig van kracht. Inzage in je medisch dossier kan bijvoorbeeld via:

  • een portaal van je zorgverlener: een online omgeving van je zorgverlener waar je kan inloggen om je medische gegevens in te zien die deze zorgverlener van jou heeft;
  • een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) die je zelf beheert en waar gegevens vanuit meerdere zorgverleners aan toegevoegd kunnen worden;
  • een (beveiligde) mail van je zorgverlener met daarin je medische gegevens.

Je kunt bij je zorgverlener telefonisch of schriftelijk een kopie van je medisch dossier opvragen. Wil je jouw dossier inzien in de praktijk? Maak hiervoor dan een afspraak met je zorgverlener.

Persoonlijke gezondheidsomgeving

Een PGO is een app of website waarin je gezondheidsgegevens zoals vaccinaties en medicijngebruik kunt verzamelen, beheren en delen. Hiermee heb je regie over jouw medische gegevens. Omdat veel zorgverleners nog niet klaar zijn voor PGO’s, hebben zij een patiëntenportaal waar je jouw medische gegevens kunt bekijken. De Patiëntenfederatie – waar Harteraad onderdeel van uitmaakt – werkt samen met onder andere het Ministerie van VWS, zorgaanbieders en zorgverleners om deze PGO’s zo snel mogelijk beschikbaar te hebben.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief