‘De zorg moet voor iedereen werken’

Flitspeiling over het opstarten van de reguliere zorg en versoepeling corona maatregelen

In Nederland zijn we in de fase belandt dat de reguliere ziekenhuiszorg weer wordt opgestart en maatregelen worden versoepeld. De meeste zorg in de ziekenhuizen zal binnen maximaal drie maanden weer moeten worden opgestart. Harteraad deed een flitspeiling om te kijken hoe mensen met hart- en vaataandoeningen hier tegenaan kijken.

Toename klachten

Uit de resultaten blijkt dat mensen blij zijn dat de zorg weer wordt opgestart. Wel zegt bijna een kwart van de deelnemers dat zij de termijn van maximaal drie maanden te lang vinden. Bij mensen waarbij in de afgelopen zes weken een afspraak is afgezegd, is dat zelfs 40%. Mensen maken zich zorgen om hun gezondheid: klachten nemen toe en de onzekerheid wordt groter. Daarbij zegt één derde van de mensen waarbij in de afgelopen zes weken een afspraak is afgezegd nog niks te merken van het opstarten van de ziekenhuiszorg.

De versoepelingen voor kinderen en jongeren wordt door drie kwart van de mensen als positief ervaren. Het is goed voor de gezinnen en de scholen, aldus de respondenten. Toch zegt één derde van de deelnemers bezorgd te zijn dat deze maatregelen leiden tot meer besmettingen.

Belangen behartigen

De resultaten uit deze peiling gebruikt Harteraad om landelijke partijen, zoals de overheid, beroepsverenigingen van zorgverleners, Inspectie Gezondheid en Jeugd, te informeren over jouw ervaringen. Dit is heel belangrijk want zo kan Harteraad belangen van mensen met een hart- en vaataandoening blijven behartigen.

Deel ook jouw ervaring

Wil je ook meedoen met onze peilingen? Deel jouw ervaring over uiteenlopende onderwerpen door een aantal keer per jaar een online vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijsten gaan over gezondheid en hart- en vaataandoeningen. Het invullen van de vragen duurt slechts enkele minuten. Lees hier meer over het Harteraad panel.

Meer lezen over corona en hart- en vaataandoeningen?

Bekijk ons Dossier corona

Flitspeiling door Harteraad naar het opstarten van hart- en vaatzorg - 7 mei 2020

Bekijk hier de resultaten

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief