• Home
  • Nieuws
  • Coronatest bij mensen met Rendu Osler Weber (ROW)

Coronatest bij mensen met Rendu Osler Weber (ROW)

Mensen met de ziekte van Rendu Osler Weber (ROW) krijgen het advies om bij de COVID-19 test alléén een keel-uitstrijkje te laten afnemen.

Moet je op COVID-19 getest worden?

Wij raden je aan om documentatie mee te nemen waaruit blijkt dat je ROW hebt. Laat dat document zien, samen met deze aanbeveling, aan de gezondheidswerkers die verantwoordelijk zijn voor het afnemen van de keel- en neusuitstrijkjes.

Meer weten over corona en hart- en vaataandoeningen?

In ons Dossier corona hebben we al onze berichtgeving over het coronavirus bij elkaar geplaatst.

Deze aanbeveling wordt onderschreven door Dr. Mager uit het St. Antonius Ziekenhuis en de Europese patiëntenvereniging ‘HHT Europe’.