Stel de belangen van mensen met aangeboren hartafwijkingen voorop

Afgelopen maandag sprak Anke Vervoord, directeur van Harteraad, bij het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer over de organisatie van zorg voor mensen met aangeboren hartafwijkingen. Het voornemen leeft al jaren om openhartoperaties en andere complexe ingrepen bij mensen met een aangeboren hartafwijking te concentreren. Harteraad vindt dat er bij het maken van zo’n beslissing gekeken moet worden naar de behoeften van de doelgroep en vraagt zich af hoe zo’n beslissing gemaakt kan worden zonder dit mee te wegen. Daarnaast is een landelijke samenwerking tussen de verschillende disciplines noodzakelijk om de kwaliteit van zorg continue hoog te houden. We zijn blij dat, na het indienen van ons position paper, minister Kuipers heeft besloten dat een impactanalyse plaats gaat vinden. Vandaag, 17 februari, debatteert de Tweede Kamer verder door over dit onderwerp.

Wij, Harteraad, Stichting Hartekind, Hartstichting en Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen, begrijpen dat het besluit voor een aantal betrokken hartcentra emoties teweegbrengt en vinden het goed dat er nu een publiek debat over wordt gevoerd. Wij maken ons echter zorgen over de enorme impact die het publieke debat heeft op de mensen met een aangeboren hartafwijking zelf en op de toekomstige samenwerking. We vinden dat hier te weinig naar gekeken is in dit proces en roepen daarom de overheid, de betrokken besturen en artsen op om de belangen van mensen met aangeboren hartafwijkingen voorop te stellen en landelijk samen te werken om de kwaliteit en continuïteit van zorg te verbeteren.


Rondetafelgesprekken bij de Tweede Kamer
De vaste commissies van de Tweede kamer organiseren regelmatig rondetafelgesprekken, zo ook dus 14 februari over de organisatie van zorg voor mensen met aangeboren hartafwijkingen. Anke Vervoord, directeur van Harteraad, was een van de genodigden bij dit rondetafelgesprek. Lees hier het position paper terug dat hiervoor was ingebracht. In een rondetafelgesprek gaan de deelnemers, experts en deskundigen op een bepaald terrein, met de leden van de commissie in gesprek en worden verschillen in visie duidelijk. De leden van de commissie gebruiken de input uit het rondetafelgesprek bij de behandeling van het debat in de Tweede Kamer.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief