• Home
  • Nieuws
  • Cardiologische zorg in de eigen woonomgeving in regio ’s-Hertogenbosch

Cardiologische zorg in de eigen woonomgeving in regio ’s-Hertogenbosch

Als je een cardiologische aandoening hebt, is het belangrijk dat je, ondanks je ziekte, zo goed mogelijk kan blijven functioneren in je dagelijks leven. Zorg dichtbij huis is hiervoor erg belangrijk. Daarom hebben de zorgverleners uit de regio ’s-Hertogenbosch de krachten gebundeld en een netwerk gevormd om de cardiologische zorg op de juiste plaats te bieden. Cardiologen, huisartsen, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners en apothekers maakten samenwerkingsafspraken rondom hartfalen en atriumfibrilleren. De afspraken zijn er vooral op gericht om de zorg – zoveel als verantwoord is – in de eigen woonomgeving van de patiënt te verlenen.

Vaker dan gewenst ontstaat er tijdens de overdracht tussen zorgverleners, verwarring bij patiënten. Bijvoorbeeld door tegenstrijdige of onvolledige adviezen rondom medicatie en/of behandelingen. Bij thema’s zoals wel of niet reanimeren, of niet meer opgenomen willen worden, leidt dit tot ongewenste situaties.

Kick-off nieuw cardiologisch netwerk

Op basis van het landelijk kwaliteitsprogramma Connect van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie is samen met gespecialiseerde huisartsen en apothekers in de regio gekeken hoe de zorg voor mensen met hartfalen en atriumfibrilleren kan worden verbeterd. Tijdens een drukbezocht symposium op 15 januari werd de kick-off gegeven van het nieuwe cardiologische zorgnetwerk NVVC Connect Hartfalen en Atriumfibrilleren. Jeanny Hollander, ervaringsdeskundige bij Harteraad, onderstreepte tijdens een bijeenkomst het belang van duidelijke afspraken in het kader van de overdracht tussen zorgverleners. Daarnaast benadrukte zij dat het zorgnetwerk de patiënt niet als patiënt moet zien, maar als mens. Iemand die zelf de regie kan nemen over zijn of haar gezondheid.

Over NVCC Connect

NVVC Connect heeft als doel om de zorg voor mensen met een cardiologische aandoening, medisch betere zorg te bieden door de werkwijze van zorg biedende organisatie te optimaliseren. Zo biedt het programma Connect Hartfalen ondersteuning bij de regionale implementatie van richtlijnen en beheert het een landelijke database met regionale afspraken en goede praktijkvoorbeelden.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief