• Home
  • Nieuws
  • Betere kwaliteit van leven na dotterbehandeling of bypass

Betere kwaliteit van leven na dotterbehandeling of bypass

Harteraad werkte mee aan het impactproject van het Amsterdam UMC. In dit project werd de kwaliteit van leven van mensen met een hartaandoening onderzocht.

Kwaliteit van leven wordt een steeds belangrijkere uitkomst van medische behandelingen. Daarom is het belangrijk dat kwaliteit van leven goed gemeten wordt en we inzicht krijgen in de factoren die kwaliteit van leven beïnvloeden. Het Impact onderzoek heeft twee doelen. Het eerste doel is om de kwaliteit van leven van mensen die een dotterbehandeling of bypass-operatie ondergaan beter te meten. Dit omdat omdat met de huidige kwaliteit van leven-vragenlijsten veranderingen in kwaliteit van leven niet altijd worden aangetoond bij mensen van wie de gezondheid verandert. Het tweede doel is om meer inzicht krijgen in de kwaliteit van leven die deze hartpatiënten ervaren. Dit door te onderzoeken welke factoren, naast de behandeling van de hartaandoening, de kwaliteit van leven beïnvloeden.

Vrouwen herstellen minder snel

Uit de resultaten blijkt dat de kwaliteit van leven van zowel vrouwen als mannen beter wordt na een dotterbehandeling of bypassoperatie. Echter, vrouwen rapporteren wel een minder goede kwaliteit van leven dan mannen en zij herstellen ook minder snel. Veel hart- en vaatpatiënten hebben ook andere aandoeningen. Mannen met meer aandoeningen rapporteren een minder goede kwaliteit van leven dan mannen met minder aandoeningen. Bij vrouwen heeft het aantal aandoeningen geen invloed op hun kwaliteit van leven. Lees hier meer over het onderzoek.

Lees ook: Betere kwaliteit van leven als hartaandoening een plek krijgt

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief