• Home
  • Nieuws
  • Betere kwaliteit van leven als hartaandoening een plek krijgt

Betere kwaliteit van leven als hartaandoening een plek krijgt

Harteraad werkte mee aan het impactproject van het Amsterdam UMC. In dit project werd de kwaliteit van leven van mensen met een hartaandoening onderzocht.

Kwaliteit van leven wordt een steeds belangrijkere uitkomst van medische behandelingen. Daarom is het belangrijk dat kwaliteit van leven goed gemeten wordt en we inzicht krijgen in de factoren die kwaliteit van leven beïnvloeden. Het Impact onderzoek heeft twee doelen. Het eerste doel is om de kwaliteit van leven van mensen die een dotterbehandeling of bypass-operatie ondergaan beter te meten. Dit omdat omdat met de huidige kwaliteit van leven-vragenlijsten veranderingen in kwaliteit van leven niet altijd worden aangetoond bij mensen van wie de gezondheid verandert. Het tweede doel is om meer inzicht krijgen in de kwaliteit van leven die deze hartpatiënten ervaren. Dit door te onderzoeken welke factoren, naast de behandeling van de hartaandoening, de kwaliteit van leven beïnvloeden.

Uit de resultaten blijkt dat mensen die (nog) worstelen met hun hartaandoening, ook meer moeite hebben met het nastreven van hun belangrijkste levensdoelen. Ook blijkt dat mensen die hun hartaandoening een plek kunnen geven in hun levensverhaal, een betere kwaliteit van leven ervaren dan mensen die dat (nog) niet kunnen. Lees hier meer over het onderzoek.

Lees ook: Betere kwaliteit van leven na dotterbehandeling of bypass

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief