• Home
  • Nieuws
  • Betere gezamenlijke besluitvorming voor patiënten met etalagebenen

Betere gezamenlijke besluitvorming voor patiënten met etalagebenen

Stel je voor, je hebt last van etalagebenen en je arts adviseert looptraining met een fysiotherapeut; een wetenschappelijk bewezen effectieve behandeling. Maar werkt dit nu ook echt voor jou? Wat kun je hiervan verwachten en hoe snel zie je resultaat? We willen deze behandeling verder optimaliseren door patiënt en fysiotherapeut keuzeruimte te bieden in het behandeltraject. Hiervoor gaan Harteraad, ClaudicatioNet en IQ healthcare samenwerken in een project dat 1 oktober 2018 start.

Behandeling optimaliseren

Harteraad, ClaudicatioNet en IQ healthcare starten gezamenlijk het project ‘Individuele prognostische profielen voor gezamenlijke besluitvorming voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden’.  Perifeer arterieel vaatlijden, oftewel etalagebenen, is het gevolg van vaatvernauwingen in de beenslagaders door slagaderverkalking. De behandeling bestaat in eerste instantie altijd uit gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding door gespecialiseerde ClaudicatioNet fysiotherapeuten. We willen deze behandeling verder optimaliseren door patiënt en fysiotherapeut keuzeruimte te bieden in het behandeltraject. Dit doen we door het ontwikkelen van een hulpmiddel dat de individuele prognose ondersteunt met data uit het uitkomstenregister van ClaudicatioNet.

De tool geeft patiënt en therapeut inzicht in de te verwachten winst van looptherapie en van leefstijlaanpassingen zoals stoppen met roken of afvallen. De tool maakt gebruik van individuele prognostische patiëntprofielen (IPP). Deze profielen zijn vergelijkbaar met de groeicurves van kinderen zoals wellicht bekend van het consultatiebureau. Er is echter één belangrijke toevoeging: we houden rekening met het individu en zijn/haar situatie door gebruik te maken van ‘patiënten-zoals-ik’-analyses. Een IPP vergelijkt namelijk historische patiënten in het uitkomstenregister met kenmerken die vergelijkbaar zijn met de patiënt in de behandelkamer. Hierop wordt een individueel profiel weergegeven, waarmee de patiënt en therapeut gezamenlijk de optimale behandeling kunnen kiezen.

Het project wordt uitgevoerd met behulp van subsidie van Zorginstituut Nederland.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief